Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie osiągnięć

SKF gromadzi wyczerpujące statystyki dotyczące poszczególnych pracowników i miejsc pracy. Dane te obejmują lokalne i globalne informacje na temat wypadków, zróżnicowania płciowego w lokalnych zarządach, reprezentacji związków zawodowych i retencji pracowników.

Gromadzenie i analizowanie tego rodzaju danych pozwala nam drobiazgowo analizować własne osiągnięcia, sporządzać precyzyjne sprawozdania i w rezultacie opracowywać na przyszłość strategie umożliwiające dalsze usprawnianie podejmowanych działań w zakresie troski o pracowników.

Gromadzenie danych

Dane dotyczące pracowników – z wyjątkiem wskaźnika wypadkowości – przedkładają raz do roku działy personalne lub wyznaczeni krajowi koordynatorzy do spraw ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przekazaniem do Grupy SKF informacje te sprawdzają krajowi dyrektorowie do spraw personalnych.

Wskaźniki wypadkowości przedkładają zakładowi koordynatorzy do spraw ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje te są w dalszej kolejności agregowane na poziomie oddziałów krajowych i jednostek oraz w skali całej Grupy.

Dane na temat pracowników:

Did you know that...?

SKF logo