Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

SKF BeyondZero

Jako odpowiedzialni obywatele świata dokładamy w SKF wszelkich starań, by korzystne wyniki finansowe osiągać przy jednoczesnym promowaniu w globalnej skali zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

SKF już od ponad stu lat dostarcza produkty i świadczy usługi polepszające płynność pracy. Redukcja tarcia przekłada się na zmniejszenie zużycia energii i w rezultacie ograniczenie wpływu na środowisko naturalne.

Realizowana przez nas strategia czynnego zmniejszania wpływu na środowisko naturalne nosi nazwę SKF BeyondZero, a cel tej inicjatywy jest dwojaki.
  1. Po pierwsze: ograniczać skalę szkodliwej ingerencji działalności – zarówno naszej, jak i naszych dostawców – w środowisko naturalne

    Pod tym względem strategia SKF BeyondZero ma na koncie już dość znaczne sukcesy. Na przestrzeni lat 2006–2015 – w okresie, w którym odnotowano wzrost produkcji o ponad 30% – udało nam się zredukować łączne zapotrzebowanie realizowanych operacji produkcyjnych na energię o 17%.

    Aby dowiedzieć się więcej o naszej strategii i inicjatywach łagodzących wpływ działalności na środowisko naturalne, kliknij tutaj


  2. Po drugie: działać innowacyjnie, oferując klientom nowe technologie, produkty i usługi coraz przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego.

    W celu ilościowego ujmowania postępów, motywowania oraz komunikowania zalet koncepcji SKF BeyondZero stworzyliśmy portfolio SKF BeyondZero, w ramach którego oferujemy klientom produkty, usługi i rozwiązania przynoszące znaczne korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska.

    Aby dowiedzieć się więcej na temat portfolio SKF BeyondZero, kliknij tutaj.

Perspektywa cyklu eksploatacyjnego
Liczne środowiskowe badania przeprowadzone w ostatnich latach przez SKF wykazały, że najistotniejszy wpływ oferowanych przez firmę produktów i usług na środowisko naturalne odnotowuje się w okresie ich użytkowania – w przeciwieństwie do etapów produkcji, przewozu itd. Oznacza to, że największy potencjał ograniczenia wpływu na środowisko naturalne leży z reguły po stronie klienta.

Jednocześnie klienci SKF ze wszystkich branż sami są coraz silniej zmotywowani do polepszania wydajności energetycznej prowadzonej działalności oraz do redukowania wpływu na środowisko, jaki wywierają ich własne procesy, produkty i usługi.

SKF logo