Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zrównoważone projektowanie i wznoszenie budynków

SKF przyjmuje wiodący światowy standard w zakresie zrównoważonego projektowania i wznoszenia nowych budynków

Zasadnicze znaczenie ma dla nas dostarczanie klientom wartości dodanej w sposób możliwie jak najwydajniejszy i najbardziej efektywny. Ze względu na nieustający rozwój firmy SKF, mający na celu zaspokajanie stale rosnących oczekiwań różnorodnych klientów z całego świata, uruchamiamy w różnych regionach nowe zakłady produkcyjne i magazyny.

Zobowiązaliśmy się do projektowania i wznoszenia wszystkich nowych obiektów – bez względu na ich położenie – w sposób zgodny z ogólnoświatowymi standardami w zakresie wpływu na środowisko naturalne. Zobowiązanie to wypełniamy, przyjmując przy rozwoju każdej większej budowli standard LEED („Leadership in Energy and Environmental Design”) ustanowiony przez amerykańską radę ds. budownictwa przyjaznego dla środowiska (USGBC® – US Green Building Council).

Certyfikowane zakłady

Do grudnia 2015 roku firma SKF uzyskała łącznie piętnaście świadectw LEED dla nowych obiektów wznoszonych w różnych częściach świata. Wyszczególniono je poniżej.

Europa
 • zakład produkcyjny w miejscowości Chodov (Czechy) – platynowy certyfikat, zob. komunikat prasowy
 • SKF Solution Factory w Göteborgu (Szwecja) – złoty certyfikat
 • zakład produkcyjny w Twerze (Rosja) – złoty certyfikat, zob. komunikat prasowy
 • SKF Solution Factory w Saint-Cyr-sur-Loire (Francja) – srebrny certyfikat

Azja

 • centrum logistyczne w Szanghaju (Chiny)
 • biura w Punie (Indie) – platynowy certyfikat, zob. komunikat prasowy
 • zakład produkcyjny w Dalian (Chiny) – złoty certyfikat, zob. komunikat prasowy
 • biura w Szanghaju (Chiny) – złoty certyfikat 
 • zakład produkcyjny w Jinan (Chiny) – złoty certyfikat, zob. komunikat prasowy
 • zakład produkcyjny w Ahmadabad (Indie) – złoty certyfikat, zob. komunikat prasowy
 • Global Technical Centre w Bangalore (Indie) – złoty certyfikat, zob. komunikat prasowy
 • zakład produkcyjny w Majsurze (Indie) – złoty certyfikat

kontynenty amerykańskie

 • biura w Lansdale w stanie Pensylwania (USA) – platynowy certyfikat, zob. na stronie internetowej
 • SKF Solution Factory w Cleveland w stanie Ohio (USA) – złoty certyfikat
 • SKF Solution Factory w Birmingham w stanie Alabama (USA) – złoty certyfikat


LEED – Leadership in Energy and Environmental Design
LEED to standard zrównoważonej architektury cieszący się największym ogólnoświatowym uznaniem. Wynika to z holistycznego podejścia do zagadnienia zrównoważonego budynku, uwzględniającego aspekty ochrony środowiska na każdym etapie prac: od projektu, przez budowę, po oddanie obiektu do eksploatacji. Spójne wdrożenie tego standardu w całej Grupie SKF pozwoli ograniczyć do minimum wpływ budowli na środowisko naturalne oraz obniżyć koszty ich eksploatacji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i inne media.

Standard LEED obejmuje system punktowy z określonymi kategoriami obowiązkowymi oraz aspektami dodatkowymi. Punkty otrzymuje się w przypadku zastosowania technologii lub rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Podstawowa certyfikacja wymaga zdobycia pewnej minimalnej liczby punktów. Przewidziano również wyższe poziomy certyfikacji: srebrny, złoty i platynowy. Osiągnięcie każdego z nich wymaga poświadczenia odpowiedniego wyniku punktowego przez USGBC.
Kategorie LEED
Certyfikacja projektu wymaga spełnienia warunków wstępnych i zdobycia punktów w każdej z kategorii LEED. Od liczby punktów zależy poziom certyfikacji LEED danego projektu. Punkty przyznaje się za kwestie uwzględnione w fazie projektu i rozwiązania zastosowane w trakcie budowy. Poniżej wyszczególniono główne kategorie; każdej z nich odpowiada szereg kategorii niższego rzędu.

Główne kategorie
 • Kategoria zrównoważenie miejsca budowy skłania do realizowania strategii ograniczających do minimum wpływ na ekosystemy i zbiorniki wodne.
 • Kategoria wydajność wodna promuje optymalizowanie wykorzystania wody – w ujęciu zarówno wejściowym, jak i wyjściowym – w celu ograniczania do minimum zużycia wody pitnej.
 • Kategoria energia i atmosfera promuje polepszanie wydajności energetycznej budynków poprzez stosowanie nowatorskich strategii.
 • Kategoria materiały i zasoby skłania do stosowania zrównoważonych materiałów budowlanych oraz ograniczania ilości odpadów.
 • Kategoria jakość środowiska wewnętrznego promuje polepszanie jakości powietrza wewnętrznego oraz zwiększanie dostępu do światła dziennego i naturalnych widoków.

Dwie kategorie dodatkowe

 • Kategorię nowatorstwo projektu lub wykonania ustanowiono z myślą o środkach projektowych i technikach zrównoważonego budownictwa nieobjętych żadną z pięciu głównych kategorii LEED. W tej kategorii można zdobyć sześć dodatkowych punktów.
 • Kategoria priorytet regionalny promuje przestrzeganie przepisów i zaleceń środowiskowych obowiązujących w różnych regionach. W tej kategorii można zdobyć cztery dodatkowe punkty.

Więcej informacji na temat LEED: U.S. Green Building Council

SFR – wskaźnik zrównoważenia fabryki SKF

Ponieważ standard LEED ma charakter ogólny, niewątpliwie nie uwzględnia on wszystkich aspektów ochrony środowiska związanych z procesami produkcyjnymi wykorzystywanymi w SKF. Jako że wpływ tych procesów na gospodarkę, środowisko naturalne i społeczności może być istotny, trwają prace nad kategorią właściwą firmie SKF, określaną mianem „wskaźnika zrównoważenia fabryki” (SFR – Sustainable Factory Rating) – skonstruowaną podobnie jak standard LEED, a przy tym uwzględniającą aspekty właściwe procesom wykorzystywanym w zakładach SKF. Kryteria dzielą się na jedenaście kategorii:
 • bezpieczeństwo i higiena,
 • technologiczne media i systemy pomp,
 • układy sprężonego powietrza,
 • technologiczne chłodzenie i ogrzewanie,
 • zdolności pomiaru, monitorowania i ukierunkowania,
 • kontrola zanieczyszczenia,
 • zarządzanie odpadami technologicznymi,
 • sprzęt produkcyjny,
 • woda,
 • obróbka cieplna,
 • faza odbioru technicznego.

W przypadku każdego większego projektu realizowanego przez Grupę lub dla Grupy w ramach certyfikacji LEED określony musi zostać SFR.

SKF logo