Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Środowiskowe wytyczne dotyczące projektowania

Wcielenie środowiskowej oceny cyklu życia w proces rozwoju produktów

Istnieje wiele istotnych przyczyn, dla których na etapach projektowania i rozwoju produktu uwzględnić należy zagadnienia związane z ochroną środowiska. W szczególności pomaga nam to spełnić oczekiwania klientów i dopilnować zgodności z wymaganiami przepisów prawa; pozwala zająć silniejszą pozycję na rynku i zyskać przewagę konkurencyjną; umożliwia zachowanie wiarygodności w zakresie innowacji. Przede wszystkim jednak możemy dzięki temu realizować swoje ambicje ograniczania ogólnego wpływu na środowisko naturalne, jaki nasze wyroby wywierają w ciągu całego okresu eksploatacji. Z tych właśnie powodów SKF czynnie dąży do wcielenia tego podejścia w proces rozwoju produktu na każdym jego poziomie.

Wspierani przez wytyczne projektowe oraz narzędzia do oceny wpływu na środowisko naturalne, stworzyliśmy proces rozwoju produktu prowadzący od ustalenia założeń, przez ocenę projektu, aż po przekazanie rezultatu klientowi. W ramach tego procesu uwzględnia się wszystkie kluczowe kwestie – w tym masę produktu, możliwości recyklingowe, wymagania prawne, biodegradowalność i wiele innych. Proces ten stanowi podstawę umożliwiającą zdefiniowanie koncepcji docelowej ochrony środowiska przed przystąpieniem do prac nad optymalizacją projektu.
SKF logo