Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Logistyka i transport

Ograniczanie śladu węglowego związanego z przewozem naszych towarów i podróżami służbowymi

Przewóz towarów

We współpracy z przewoźnikami jednostka SKF Logistics Services dokłada wszelkich starań mających na celu wdrażanie takich procesów i rozwiązań, które w ostatecznym rozrachunku redukują nasz ślad węglowy.

Koncentrujemy się na trzech podstawowych wymiarach dążeń do zredukowania emisji związanej z przewozem naszych towarów:
• zwrot ku wydajniejszym środkom transportu
• poprawa wydajności wykorzystywanych środków transportu
• ograniczenie liczby operacji transportowych

Powiązane działania obejmują między innymi optymalizację „stopnia wypełnienia” samochodów ciężarowych, mającą na celu dopilnowanie pełnego ich wykorzystywania, oraz przenoszenie ciężaru z transportu lotniczego na drogowy i z drogowego na kolejowy.

Szczególnie znaczące rezultaty przynosi wykorzystanie kolei: na przykład wzmożenie przewozu tą drogą na linii między naszą fabryką w Göteborgu i centrum dystrybucji w Belgii przełożyło się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 230 ton w skali roku.

Nieustannie poszukujemy przy tym nowych przyjaznych dla środowiska alternatyw w kwestii przewozu naszych towarów. Udział w inicjatywie Clean Shipping i szwedzka organizacja pozarządowa Network for Transport Measurements (NTM) umożliwiają nam współpracę z przedsiębiorstwami o podobnym nastawieniu zorientowaną na dalsze ograniczanie wpływu operacji transportowych na środowisko naturalne.

Redukcja emisji pochodzącej z transportu

Partnerstwa SKF Logistics Services zorientowane na ograniczanie wpływu operacji transportowych na środowisko naturalne

NTM
Network for Transport Measurements (NTM) to niedochodowa organizacja pozarządowa utworzona w 1993 roku z myślą o ustanowieniu wspólnych wartości i metod w zakresie obliczania wpływu różnych środków transportu na środowisko naturalne. Jej nieustające prace doprowadziły w ostatnim czasie do ogłoszenia przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) nowej normy: EN 16258. Jednostka SKF Logistics Services wykorzystuje do obliczania emisji opracowane przez NTM modele i metodę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.KNEG
KNEG to zapoczątkowana w 2006 roku wspólna inicjatywa piętnastu krajowych i wielonarodowych szwedzkich przedsiębiorstw i agencji. Celem przedsięwzięć podejmowanych wspólnie przez członków KNEG jest „zmniejszenie do 2020 roku emisji związanej z typowymi szwedzkimi operacjami transportowymi dalekiego zasięgu o połowę w porównaniu z rokiem 2005”. Jednostka SKF Logistics Services uczestniczy w inicjatywie od 2012 roku i zaplanowała przystąpienie do realizacji pierwszego wspólnego przedsięwzięcia na rok 2013. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

 

Clean Shipping
Indeks Clean Shipping uwzględnia większość obszarów wpływu żeglugi handlowej na środowisko naturalne – w tym między innymi emisję zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz wykorzystanie chemikaliów. Narzędzie to generuje zestawienia jednostek pływających lub przedsiębiorstw żeglugowych według wskazanego przez użytkownika decydującego kryterium.
Indeks ten wspiera SKF Logistics Services jako właściciela towarów poszukującego przedsiębiorstw żeglugowych o najlepszych osiągach pod względem emisji CO2.

Podróże służbowe

Największy udział w emisji CO2 związanej z naszymi podróżami służbowymi mają podróże lotnicze – wynika to z szerokiego zasięgu geograficznego naszej działalności.

Podróże służbowe stanowią nieodzowną część działalności wielonarodowej firmy, jaką jest SKF. Niemniej mamy na uwadze nowe technologie i stwarzany przez nie dostęp do różnorodnych narzędzi sieciowych i ułatwiających współpracę – i dopilnowujemy, żeby nasi pracownicy dysponowali tego rodzaju alternatywami.

Konferencje sieciowe to w SKF już powszechna praktyka. Co więcej, w ostatnich latach zainwestowaliśmy w przeszło 70 nowoczesnych instalacji wideokonferencyjnych, zrealizowanych w ponad 20 krajach. Swoim pracownikom oferujemy także szkolenia poszerzające ich wiedzę na temat możliwości wykorzystania różnego rodzaju narzędzi wirtualnych do zaspokajania różnych potrzeb biznesowych.

Rola narzędzi przeznaczonych do współpracy wirtualnej nie sprowadza się przy tym do alternatywy pozwalającej na ograniczenie kosztów oraz emisji dwutlenku węgla: pełne wykorzystanie zalet takich technologii pozwala także naszym pracownikom załatwiać sprawy zawodowe bez potrzeby spędzania wielu godzin w podróży.
SKF logo