Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zużycie energii i emisja CO2

Nasza strategia klimatyczna

Dwutlenek węgla (CO2) jest najważniejszym gazem cieplarnianym wytwarzanym w toku naszej działalności. Co więcej – przy uwzględnieniu podstawowych procesów wykorzystywanych przez nas bezpośrednio lub pośrednio – inne gazy cieplarniane wytwarzane są zazwyczaj w ilościach proporcjonalnych do ilości uwalnianego CO2. Z tych powodów koncentrujemy nasze działania na śladzie węglowym określającym poziom emisji CO2.

Zgodnie z protokołem dotyczącym emisji gazów cieplarnianych (GHG Protocol) monitorujemy i podajemy do wiadomości ilości emitowanego przez nas CO2. Pozwala to na charakteryzowanie działalności organizacji pod względem emitowanych gazów cieplarnianych w trzech zakresach:
 • zakres 1 obejmuje bezpośrednią emisję pochodzącą z miejscowych procesów spalania;
 • zakres 2 obejmuje emisje pośrednie, związane z zasilaniem zakładów SKF energią – przede wszystkim elektryczną;
 • zakres 3 obejmuje wszelkie inne emisje pośrednie, związane na przykład z logistyką i łańcuchem dostaw.


Ponadto monitorujemy i podajemy do wiadomości emisję wyeliminowaną za sprawą asortymentu SKF BeyondZero:

 • zakres 4 obejmuje emisję wyeliminowaną przez rozwiązania zastosowane u klientów.

Jak walczymy z globalnym ociepleniem?

 • Cel
  Bezpośrednia emisja dwutlenku węgla pochodząca z działalności SKF (zakresy 1 i 2)
  …takiej jak produkcja, magazynowanie czy wykorzystanie pojazdów służbowych oraz emisja pośrednia związana z wytwarzaniem wykorzystywanej przez SKF energii elektrycznej i cieplnej.

  • Zmniejszenie do 2016 roku łącznego rocznego zużycia energii przez Grupę SKF do poziomu o 5% niższego niż odnotowany w roku 2006.
  • Zmniejszanie w okresie 2012–2016 zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji (wartość dodana) o 5% rok do roku.
  • Kolejne zakłady produkcyjne i centra logistyczne wznosimy w sposób zgodny ze standardem LEED dla budynków. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

  • Kontynuujemy prace w zakresie zarządzania zużyciem energii w istniejących już zakładach.

  • Wdrożyliśmy w skali całej Grupy system zarządzania zużyciem energii o poświadczonej zgodności z wymaganiami normy ISO 50001. Więcej informacji na jego temat znajdziesz tutaj
  • We współpracy z organizacją WWF badamy możliwości zwiększania przez Grupę SKF stopnia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesztutaj
 • Podejście
 • Działania
 • Postępy

Czy wiecie, że...?

SKF logo