Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zużycie i odprowadzanie wody

Ponieważ większość zakładów produkcyjnych SKF znajduje się w strefach przemysłowych, wykorzystywana przez nie woda pochodzi w znacznej mierze z sieci komunalnych. Z tego powodu SKF monitoruje łączne zużycie wody w poszczególnych jednostkach operacyjnych – a nie według źródła zaopatrzenia.

Jedną z ważnych korzyści z wdrożenia przez SKF globalnego systemu zarządzania ochroną środowiska ISO 14001 jest pilnowanie przestrzegania lokalnych przepisów przez wszystkie jednostki operacyjne SKF. Kontrole obejmują także gospodarowanie ściekami. W wielu jednostkach wprowadzono ponadto zamknięte obiegi wody lub uruchomiono instalacje oczyszczania ścieków.

Posługując się programem narzędziowym „Global Water Tool” opracowanym przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council on Sustainable Development), rozpoznaliśmy operacje mające miejsce na obszarach ubogich w wodę. Od położonych tam zakładów produkcyjnych wymagamy wdrażania planów redukcji zużycia wody, których realizację w dalszej kolejności monitorujemy. Zagregowane dane dotyczące zużycia wody przez nasze zakłady znajdziesz w sekcji Monitorowanie i sprawozdawczość na polu osiągów.
SKF logo