Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ponowne użytkowanie produktów i ich recykling

Zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko przez ponowne użytkowanie naszych produktów

W strategii SKF zarządzania cyklem ochrony środowiska ponowne użytkowanie produktów i ich recykling pełnią istotną rolę. Przykładem naszego podejścia do tego zagadnienia może być regeneracja łożysk.

Rozwiązanie typu "wszyscy wygrywają"

Z perspektywy komercyjnej koncepcja przeprowadzanej przez SKF regeneracji łożysk wnosi znaczący wkład do rozwiązania zadania optymalizacji cyklu eksploatacji dzięki wydłużeniu okresu eksploatacji maszyn i redukcji kosztów. 


Z perspektywy ochrony środowiska – zmniejszenie zapotrzebowania na materiały i energię dzięki regeneracji łożysk prowadzi do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko naturalne. A uwzględniając obie perspektywy, regeneracja łożysk pomaga nam osiągnąć nasz cel, jakim jest wykorzystanie inżynierii wiedzy w celu dostarczenia rozwiązań wysokiej jakości i zwiększenia satysfakcji klienta.

Ponowne użytkowanie produktów i usługi

Impact

SKF logo