Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

SKF Care

Zrównoważony rozwój jest w SKF jednym z czynników strategicznych. Definiujemy go w naszym przedsiębiorstwie za pośrednictwem programu SKF Care. 

Ustanawia on ramy dla sposobów, jakimi funkcjonujemy w całej Grupie. Głównym wspierającym go dokumentem o charakterze normatywnym jest Kodeks postępowania SKF. Wszystkie pozostałe polityki wewnętrzne są wobec tego kodeksu podległe.


Program SKF Care obejmuje wymiary biznesowy, środowiskowy, pracowniczy i społecznościowy. To, czym się zajmujemy, stwarza wspólną wartość pomiędzy wszystkimi czterema wymiarami.


Poświęcenie SKF na rzecz zrównoważonego rozwoju

SKF logo