Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju

Najaktualniejszą tabelę GRI (G4) znajdziesz tu.


Raporty na temat osiągnięć w zakresie ochrony środowiska naturalnego są opracowywane od ponad 15 lat.

Nasze oddanie sprawie ochrony środowiska stało się jasne, gdy w roku 1989 opracowaliśmy naszą pierwszą politykę w zakresie ochrony środowiska. Znaleźliśmy się wśród wyznaczających nowe trendy, publikując odrębny raport na temat ochrony środowiska już w roku 1994.

Aby zapewnić przejrzystość i wiarygodność naszemu procesowi raportowania, już w roku 1998 przedłożyliśmy nasz raport na temat osiągnięć w zakresie ochrony środowiska do zewnętrznej weryfikacji.

Bardzo szybko zaadaptowaliśmy „Wytyczne w zakresie raportowania o stanie ochrony środowiska” wydane przez organizację Global Reporting Initiatives (GRI) w roku 2000, kiedy to zostały wdrożone.

Od raportów na temat ochrony środowiska do raportów na temat zrównoważonego rozwoju

Zrozumieliśmy, że firmy, które chcą utrwalić sukces odniesiony w przemyśle, powinny rozwijać swoją działalność biznesową, działając w sposób odpowiedzialny zarówno w dziedzinie ochrony środowiska, jak i w sferze społecznej. Dlatego też wydało nam się rozsądne włączenie naszych osiągnięć w zakresie socjalnym i ekonomicznym do raportu o stanie ochrony środowiska, co nastąpiło w roku 2001, przekształcając tym samym raport w „Raport na temat zrównoważonego rozwoju”.

Następnie, już w roku 2002, włączyliśmy „Raport na temat zrównoważonego rozwoju” do naszego Raportu Rocznego, aby podkreślić, że kwestie zrównoważonego rozwoju są aspektem wszystkich operacji SKF.

Tematy związane z naszym raportowaniem na temat zrównoważonego rozwoju:

 • GRI
  SKF jako jeden z pierwszych sygnatariuszy GRI

  Na polu realizowanej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju firma SKF kieruje się od 2000 roku wytycznymi organizacji Global Reporting Initiative (GRI).

  Przy ustalaniu zawartości raportów stosujemy sprawozdawcze wytyczne GRI. Zgodnie z wymaganiami wytycznych wobec istotności, wszystkie sprawozdawcze wskaźniki przeszły drobiazgową ocenę – i te uznane za istotne w odniesieniu do naszego wpływu na panujące warunki gospodarcze, środowiskowe i społeczne, oraz na nasze wyniki pod względem zrównoważenia rozwoju, są uwzględniane w publikowanym przez nas sprawozdaniu rocznym, a także w powiązanych z tymże materiałach.

  W myśl zasady włączenia interesariuszy, na różne sposoby angażujemy naszych udziałowców: bierzemy pod uwagę ich opinie i zaspokajamy w sprawozdaniu rocznym ich potrzeby informacyjne.  G4 GRI w naszych ostatnich sprawozdaniach na temat zrównoważonego rozwoju

  Publikowane w ostatnim czasie informacje o naszych wynikach na polu zrównoważenia rozwoju zostały w całości włączone w treść Sprawozdania rocznego Grupy SKF za rok 2015 – i przygotowane zgodnie z wytycznymi G4 GRI. Pod względem kryteriów stopnia zastosowania G4 sprawozdanie zostało sporządzone „zgodnie – ze spełnieniem kluczowych wymogów”, co potwierdzili zewnętrzni audytorzy.
 • Weryfikacja przez stronę trzecią
SKF logo