Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Kodeks postępowania

SKF dąży do tego, aby działając w ponad 130 krajach, w całej naszej organizacji działać w sposób odpowiedzialny,ekonomiczny, z uwzględnieniem aspektów społecznych. Nasze podejście i sposób koordynacji tych działań są dokładnie opisane w naszym „Kodeksie postępowania”.

„Kodeks postępowania SKF” wyjaśnia, w jaki sposób powinniśmy stosować nasze podstawowe wartości – wysokie standardy etyczne, promowanie samodzielności, otwartość i pracę zespołową – w czterech obszarach odpowiedzialności:

• wobec naszych klientów, dystrybutorów i dostawców,
• wobec naszych pracowników,
• wobec społeczeństwa,
• wobec udziałowców.

Nasza odpowiedzialność wobec klientów, dystrybutorów i dostawców dotyczy takich zagadnień jak etyka biznesu, swoboda i uczciwość handlu oraz etyczne zachowanie wobec konkurencji. Jest ona także źródłem wskazówek dla sposobów, jakimi powinniśmy stosować zasady przejrzystości i otwartości.

W zakresie stosunków z pracownikami „Kodeks postępowania” obejmuje zagadnienia dotyczące standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także tego, w jaki sposób różnorodność, równość i prawa pracownicze powinny znajdować wyraz w naszej organizacji.

Aspekty dotyczące środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju, związków ze społeczeństwem i innych społecznych konsekwencji naszej działalności są wyraźnie wyszczególnione w rozdziale „Kodeksu postępowania” poświęconym naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Wreszcie „Kodeks postępowania” skupia się na naszych udziałowcach i na tym, w jaki sposób sprawić, aby byli oni dobrze poinformowani oraz w jaki sposób możemy zachować zgodność z różnorodnymi wymaganiami globalnego rynku giełdowego. Rozdział ten zawiera także wyraźne wskazówki dotyczące zasad postępowania SKF w zakresie utrzymania bezstronności politycznej.

SKF Ethics and compliance reporting line

SKF logo