Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Polityka Grupy SKF – środowisko naturalne, bezpieczeństwo i higiena pracy

Dokładamy w SKF wszelkich starań, by przestrzegać najwyższych światowych standardów w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o to, abyśmy osiągali ten cel na drodze nieustającego polepszania uzyskiwanych rezultatów. Zobowiązujemy się do przeciwdziałania wypadkom i zanieczyszczeniom w miejscach pracy, do promowania wśród pracowników higieny i zdrowego trybu życia oraz do ograniczania wpływu, jaki na środowisko naturalne wywiera nasza działalność – również związanego z zużyciem energii.

W szczególności zobowiązujemy się:

  1. nadawać najwyższy priorytet sprawom związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem wszystkich pracowników; 
  2. uznawać obowiązujące przepisy prawa, rozporządzenia i inne zobowiązania, które powinny być przestrzegane przez SKF jako wymagania minimalne;
  3. proaktywnie oceniać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, wpływy środowiskowe i energetyczne oraz systematycznie definiować, dokumentować i wdrażać plany poprawy w tych zakresach;
  4. zapewniać dobrze zaprojektowane i atrakcyjne miejsca pracy i urządzenia; 
  5. wykorzystywać uznane sposoby postępowania w zakresie technologii i zarządzania w zakresie ochrony środowiska i BHP w celu poprawy osiągnięć w tym zakresie poprzez zakup i projektowanie wydajnych urządzeń i usług;
  6. oferować produkty i usługi, które zapewnią klientom wartość dodaną w postaci poprawy ich osiągnięć w zakresie ochrony środowiska i BHP w całym okresie eksploatacji produktów; 
  7. wymagać od dostawców i podwykonawców przyjęcia zasad niniejszej polityki; 
  8. określać cele i zapewniać zasoby, informacje, szkolenie i uwagę szczebla kierowniczego niezbędne dla przestrzegania zasad niniejszej polityki; 
  9. zapewniać monitorowanie osiągnięć w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz zgodności z niniejszą polityką, ich dokumentowanie oraz komunikowanie w jasny i przejrzysty sposób pracownikom, władzom i pozostałym akcjonariuszom;
  10. zapewniać analizy wpływu wszystkich decyzji biznesowych na zagadnienia ochrony środowiska i BHP.
Wszyscy pracownicy SKF są odpowiedzialni za to, aby ich działania były zgodne z niniejszą polityką Grupy.
SKF logo