Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zobowiązania Grupy SKF

Sukcesy SKF zależą w znacznym stopniu od związanych z nią ludzi – to oni stanowią klucz do nowatorstwa i rozwoju, realizując naszą wizję dawania światu wiedzy, jaką dysponujemy.

Tym samym każdy z pracowników SKF jest częścią globalnego przedsiębiorstwa, które zobowiązuje się do kultywowania zgromadzonej na przestrzeni stulecia wiedzy inżynierskiej i dalszego wzbogacania jej z myślą o kolejnych stu latach i jeszcze dalej – bez względu na pola naszej specjalizacji, piastowane stanowiska czy kraje, w których pracujemy.

W SKF panuje przy tym pełne zrozumienie faktu, iż takie zobowiązanie łączy się z ogromną odpowiedzialnością. Musimy nieustannie dążyć do spełniania wyśrubowanych wymagań, jakie stawiają przed nami nasi klienci, udziałowcy i współpracownicy. Ponadto nasze aspiracje do bycia dobrym obywatelem wymagają traktowania z największą uwagą zrównoważonego rozwoju i spraw społeczności, w obrębie których żyjemy i pracujemy.

Celem utrzymania koncentracji oraz dopilnowania jasności w kwestii sposobów, jakimi powinniśmy uwzględniać w pracy tę odpowiedzialność, firma SKF stworzyła korporacyjną broszurę zatytułowaną „Zobowiązania Grupy SKF”, poświęconą następującym zagadnieniom:

• wizja i misja;
• wartości;
• czynniki;
• kodeks postępowania.

Te podstawowe zasady ustanawiają istotę korporacyjnej kultury SKF. Określają to, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy, oraz wspierają jedność we właściwej SKF atmosferze pracy zespołowej i otwartości. Pielęgnują również pamięć o tym, jak rozwijaliśmy się jako przedsiębiorstwo. A co być może najważniejsze, rozpalają naszą wyobraźnię, kreując wyraźną wizję tego, co możemy osiągnąć w przyszłości.
SKF logo