Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zasady i karty zobowiązań

Program ONZ „Global Compact”

SKF popiera zarówno program „Global Compact”, jak i Powszechną Deklarację Praw Człowieka. „Global Compact” to dobrowolne międzynarodowe przedsięwzięcie powołane przez Organizację Narodów Zjednoczonych z myślą o urzeczywistnieniu wizji bardziej inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki globalnej. W jego ramach zachęca się organizacje z sektorów publicznego i prywatnego do współpracy zorientowanej na rozpoznawanie i wdrażanie rozwiązań sprzyjających stawaniu na wysokości wyzwań związanych z globalizacją. 

Firma SKF uczestniczy w inicjatywie „Global Compact” od września 2006 roku. Jako przedsiębiorstwo uczestniczące SKF nie tylko zobowiązuje się do przestrzegania dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, poszanowania pracy, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji, lecz także prezentuje postępy na tych polach – w sposób odpowiedzialny i transparentny, poprzez publikowanie sprawozdań rocznych.

SKF jest też sygnatariuszem programu „Caring for Climate”, realizowanego w ramach inicjatywy „Global Compact”.

Ponadto SKF przestrzega deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych oraz dąży do zgodności ze wszystkimi wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

„Karta zobowiązań przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju” ogłoszona przez Międzynarodową Izbę Handlową

Przeszło dwie dekady temu Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) opracowała „Kartę zobowiązań przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Zadaniem „Karty zobowiązań przedsiębiorstw…” było nakłonienie organizacji handlowych i przedsiębiorstw do podejmowania działań przeciw narastaniu deficytu zasobów naturalnych i dewastacji środowiska naturalnego.

Ustanowiono przy jej pomocy szesnaście zasad zarządzania wpływem na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa popierające „Kartę zobowiązań przedsiębiorstw…” ICC są zobowiązane do przestrzegania owych zasad.

Informacje na temat szesnastu zasad ustanowionych „Kartą zobowiązań przedsiębiorstw…” Międzynarodowej Izby Handlowej

Do chwili obecnej „Kartę zobowiązań przedsiębiorstw…” podpisało ponad 2 300 firm – a SKF była jedną z pierwszych, które zobowiązały się do przestrzegania jej zasad, co miało miejsce już w roku 1992. Zgodnie z wymaganiami „Karty zobowiązań przedsiębiorstw…” ICC, SKF dostarcza i wyświadcza oferowane produkty i usługi z zastosowaniem podejścia zapobiegawczego. Regularnie przeprowadzane i realizowane oceny zagrożeń dla środowiska i programy działań zapobiegawczych są stałymi elementami systemu zarządzania środowiskowego Grupy SKF.
SKF logo