Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Polityka jakościowa Grupy SKF

SKF dostarcza wyłącznie wyroby, usługi oraz rozwiązania, które zapewniają kompleksowe spełnienie wymagań klientów, dając im pełne zadowolenie poprzez:
  • stosowanie wyłącznie stabilnych, niezawodnych i efektywnych procesów biznesowych;
  • wdrożenie w całej organizacji procesu ciągłego doskonalenia, którego celem jest zero błędów.

Grupa SKF

Grupa SKF nieustannie doskonali jakość oferowanych produktów i usług na każdym szczeblu łańcucha dostaw, począwszy od sprzedaży aż po realizację dostaw. Działalność poszczególnych jednostek organizacyjnych została poświadczona pod względem zgodności z wymogami niżej wymienionych norm.

Certyfikaty Grupy SKF:
  • ISO 9001 (jakość)
  • IATF 16949 (jakość wyrobów motoryzacyjnych) 
  • ISO 14001 (ochrona środowiska)
  • OHSAS 18001 (bezpieczeństwo i higiena pracy)
  • AS/EN 9100 (lotnictwo)

Six-Fours

Grupa SKF stosuje metodę zarządzania jakością Six Sigma w ramach systematycznego i uporządkowanego podejścia, którego celem jest osiągnięcie doskonałości we wszystkich nowych i istniejących procesach. Istotny aspekt procesu ciągłego doskonalenia stanowią dążenia do zdobywania przez Grupę SKF pozycji preferowanego partnera biznesowego klientów.

Doskonałość w biznesie
Podejście Grupy SKF do kwestii doskonałości w biznesie (Business Excellence) opiera się na zdyscyplinowanym i usystematyzowanym postępowaniu.
SKF logo