NIEZAWODNOŚĆ POSIADA MOC

Niezawodność operacyjna jednostek pompujących w produkcji ropy naftowej jest bardzo ważna. Systemy smarowania SKF pomagają naszym kluczowym klientom usprawniać niezawodność jednostek pompujących oraz ich wydajność. Dzięki systemom zarządzania cyklem eksploatacji zasobów SKF skupiających się na wszystkich aspektach obsługi, w tym smarowania, niepotrzebnie wysokie koszty konserwacji można znacząco obniżyć.

“Nasze produkty, nasze usługi stanowią odpowiednie rozwiązania. Dzięki temu klienci rozpoznają markę SKF jako firmę inżynieryjną”.
Carlos Valderrama

Inne historie

Zapoznaj się z wiedzą SKF, która sprawdza się w innych branżach i segmentach gospodarki.