POTĘGA TECHNOLOGII

Indie inwestują w projekty infrastrukturalne w całym kraju. Stanowi to dźwignię dla branży motoryzacyjnej i budowlanej i znajduje przełożenia na duży popyt na opracowywanie nowych produktów w celu wsparcia tego rozwijającego się rynku.
SKF Indie zawsze zwracała się do swoich europejskich kolegów o udostępnianie rozwiązań i usług inżynieryjnych, lecz w celu sprostania wzrastającemu popytowi w 2011 r. w Bangalore zostało otwarte Indyjskie Globalne Centrum Techniczne.
Dyrektor Arun Shivaram oraz zespół IGCT zaprosił nas do centrum, gdzie globalna wiedza SKF jest zespalana i wykorzystywana pod jednym dachem. Poznaj utalentowanych inżynierów projektujących i testujących rozwiązania dla rynku lokalnego.

Występują:
Arun Shivaram, dyrektor, Indyjskie Globalne Centrum Techniczne
P Girish Kumar, dyrektor działu – Inżynieria produktu
S Rajiv, dyrektor działu – Group Testing Services
Vijay Tijare, dyrektor działu - badanie i opracowywanie produktu


Powiązane linki dla prac badawczo-rozwojowych:

Podstawowe kompetencje

Globalne Centra Techniczne

Grupy technologiczne

Współpraca naukowa

Indyjskie Globalne Centrum Techniczne (Lokalna strona internetowa, j. angielski)

Inne historie

Zapoznaj się z wiedzą SKF, która sprawdza się w innych branżach i segmentach gospodarki.