Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Instalacja i odbiór techniczny

Specjalistyczne usługi w zakładzie klienta, szkolenia i procedury podlegające kontroli

Nieprawidłowa instalacja może poskutkować skróceniem okresu eksploatacji maszyny, wpłynąć na pogorszenie jakości produktu i zwiększyć koszty utrzymania ruchu. System zarządzania cyklem życiowym SKF obejmuje szereg specjalistycznych usług, szkoleń i produktów umożliwiających terminowe i rzetelne przeprowadzanie odbioru technicznego zarówno nowych, jak i zmodernizowanych maszyn.

Oprócz wsparcia w zakresie montażu mechanicznego gwarantującego optymalne funkcjonowanie, firma SKF oferuje usługi weryfikacji stanu maszyny po jej zainstalowaniu, przy użyciu techniki sprawdzania zgodności. Rezultat tego procesu stanowi dla producentów urządzeń cenne świadectwo funkcjonowania maszyny w momencie dokonania jej odbioru technicznego. Z kolei operatorzy mogą wykorzystywać taki zapis jako punkt odniesienia przez cały okres eksploatacji maszyny.

Zakres naszej oferty:

  • Montaż łożysk
  • Instalacja maszyny
  • Precyzyjne osiowanie i wyważanie
  • Zarządzanie smarowaniem
  • Kontrola zgodności
  • Przeprowadzenie testów odbioru fabrycznego
  • Szkolenie w systemie on-line i w miejscu instalacji maszyny
  • Monitorowanie rozruchu
SKF logo