Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Podstawowe kompetencje

Analiza danych
Zdolność SKF do stałego rozwoju produktów i usług przyczyniających się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej naszych klientów ma dwojakie źródło: inwestowanie w kluczowe dziedziny technologii i reprezentujących je specjalistów oraz scalanie zgromadzonej wiedzy w celu zaspokajania określonych potrzeb.

Poniżej wyszczególniono obszary, w których koncentruje się działalność badawczo-rozwojowa SKF, oraz zilustrowano sposób, w jaki prace te przyczyniają się do opracowywania nowych rozwiązań.

Elementy składowe innowacji SKF

SKF logo