Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Ograniczenie emisji spalin z samochodów ciężarowych

Producenci samochodów ciężarowych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach stają przed nowym wyzwaniem: przyszłe przepisy prawa drastycznie obniżą dozwolone poziomy emisji spalin z silników wysokoprężnych.

Inżynier SKF Lisa Fredén już dziś oferuje rozwiązanie tego problemu – jest nim nowe uszczelnienie do trzpieni zaworów wysokociśnieniowych. Jego solidna konstrukcja umożliwia zredukowanie przedmuchu gazów i przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Rezultatem zastosowania tego rozwiązania jest poprawa sprawności silnika i zmniejszenie zużycia paliwa.

Historia ta znakomicie ilustruje nasze rozumienie pojęcia inżynierii wiedzy. To zarazem kolejny przykład sposobów, jakimi wykorzystujemy posiadaną znajomość rzeczy oraz liczne oferowane produkty i usługi do polepszania wydajności, zmniejszania zużycia energii oraz ograniczania wpływu na środowisko naturalne.
SKF logo