Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Standardowy asortyment SKF

 • łożyska serii 72 B(E) i 73 B(E) o kącie działania 40° (ilustr. 1)
 • niektóre rozmiary serii 70 B
 • łożyska uszczelnione:
  • serii 72 B(E) (15 ≤ d ≤ 55 mm)
  • serii 73 B(E) (12 ≤ d ≤ 50 mm)
 • łożyska serii 72 AC o kącie działania 25° (15 ≤ d ≤ 70 mm)
 • łożyska serii 73 AC o kącie działania 25° (17 ≤ d ≤ 70 mm)
 • niektóre duże łożyska z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym
 • łożyska SKF o wymiarach calowych (serie ALS i AMS)
Łożyska o konstrukcji podstawowej
 • są przeznaczone do nastawianych łożyskowań, w których w każdym węźle łożyskowym zamontowane zostaje tylko jedno łożysko i nie nadają się do montażu bezpośrednio obok siebie
 • tolerancje szerokości tych łożysk oraz względnego przesunięcia powierzchni czołowych pierścieni (wystawania) odpowiadają klasie dokładności Normalnej
 • mają inne parametry eksploatacyjne niż łożyska klasy SKF Explorer
Łożyska do uniwersalnej zabudowy
 • są dostępne w wersjach o kącie działania 25° oraz 40°
 • są przeznaczone do zabudowy w zespołach
 • szerokość łożyska i wielkość względnego przesunięcia powierzchni czołowych pierścieni łożyska są wykonywane w zawężonych tolerancjach
 • mogą także zastępować łożyska o konstrukcji podstawowej w łożyskowaniach z łożyskami pojedynczymi, jako że są dokładniejsze, cechują się wyższą nośnością i mogą pracować z wyższymi prędkościami

Kiedy dwa łożyska zostają zamontowane bezpośrednio obok siebie, określony luz wewnętrzny, określone napięcie wstępne lub równomierny rozkład obciążenia między oba łożyska uzyskuje się bez konieczności użycia podkładek regulacyjnych bądź podobnych elementów.

Łożyska do uniwersalnej zabudowy są identyfikowane za pomocą następujących przyrostków:

 • CA, CB, CC oraz G, oznaczających luz wewnętrzny
 • GA, GB oraz GC, oznaczających napięcie wstępne

Przy składaniu zamówień należy podawać wymaganą liczbę pojedynczych łożysk, a nie zespołów.

Zabudowa parami w zespołach może zostać wykonana na trzy sposoby:

Układ tandem (ilustr. 2)
 • stosuje się, gdy nośność pojedynczego łożyska jest niewystarczająca
 • dzieli obciążenia osiowe i promieniowe równomiernie
 • ma równoległe linie obciążeń
 • może przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku
  Jeśli obciążenia osiowe działają w obu kierunkach, konieczne jest zastosowanie trzeciego łożyska, nastawionego przeciwnie względem pary łożysk w układzie tandem.
Układ rozbieżny (O) (ilustr. 3)
 • pozwala na uzyskanie stosunkowo sztywnego łożyskowania
 • może przenosić momenty przechyłowe (wywrotne)
 • ma linie obciążeń rozbiegające się w kierunku osi łożyska
 • przenosi obciążenia osiowe w obu kierunkach – ale tylko przez jedno łożysko w każdym kierunku
Układ zbieżny (X) (ilustr. 4)
 • jest mniej wrażliwy na niewspółosiowość, ale nie tak sztywny jak układ rozbieżny
 • ma linie obciążeń zbiegające się w kierunku osi łożyska
 • przenosi obciążenia osiowe w obu kierunkach – ale tylko przez jedno łożysko w każdym kierunku
Łożyska o kącie działania 25° (seria AC)
 • mają geometrię bieżni zoptymalizowaną pod kątem wysokich prędkości
 • cechują się zmniejszoną wrażliwością na obciążanie osiowe i niewspółosiowość i mogą przyjmować bez występowania naprężeń krawędziowych dwukrotnie większe obciążenia szczytowe
 • są wyposażane standardowo w zoptymalizowany koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem
Korzyści w porównaniu z łożyskami o kącie działania 40°:
 • o 20% wyższe prędkości graniczne
 • wyższa nośność promieniowa (kosztem nośności osiowej)
 • wyższa wytrzymałość w roli łożyska rezerwowego w zespołach obciążanych głównie w jednym kierunku
Łożyska uszczelnione

SKF dostarcza łożyska kulkowe skośne serii 72 B(E) i 73 B(E), obustronnie uszczelnione. Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Uszczelnienie zintegrowane.

Uszczelnienia bezstykowe (przyrostek 2RZ w oznaczeniu, ilustr. 5)

 • nie generują dodatkowego momentu tarcia
 • mają takie same prędkości graniczne jak łożyska otwarte
 • współtworzą bardzo wąską szczelinę z powierzchnią obrzeża pierścienia wewnętrznego
 • są wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) (odpornego na działanie oleju i ścieranie)
 • zachowują prawidłowy styk z wybraniem, w którym są zamocowane
Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru między pierścieniem wewnętrznym i elementem uszczelniającym. W łożyskowaniach, dla których może to być szkodliwe, należy stosować w związku z tym specjalne środki.

Smary plastyczne do łożysk uszczelnionych

Łożyska uszczelnione z obu stron są nasmarowane na cały okres eksploatacji i praktycznie bezobsługowe. Standardowo napełnia się je smarem polimocznikowym o wysokich parametrach użytkowych (GXN, brak przyrostka w oznaczeniu) → tabela 1.

Na specjalne zamówienie dostępne są smary niestandardowe.

Trwałość smaru w łożyskach uszczelnionych

 • jest przedstawiana jako wielkość L10, tzn. czas, po którego upływie 90% łożysk pozostaje niezawodnie nasmarowanych (wykres 1)
 • zależy od:
  • temperatury pracy
  • wartości ndm (współczynnika)
  • współczynnika parametrów użytkowych smaru (GPF) (tabela 1)
Wskazana trwałość smaru obowiązuje w przypadku następujących warunków pracy:
 • wał poziomy
 • wirujący pierścień wewnętrzny
 • małe obciążenie (P ≤ 0,05 C)
 • temperatura pracy w obrębie zielonego pola dla smaru (tabela 1)
 • maszyna stacjonarna
 • niskie poziomy drgań

W przypadku innych niż przedstawione warunków pracy, należy dokonać korekty trwałości smaru odczytanej z wykresu:

 • w przypadku wałów pionowych stosować 50% uzyskanej wartości
 • w przypadku większych obciążeń (P >0,05 C) stosować współczynnik redukcyjny podany w tabeli 2
Koszyki

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe SKF są wyposażane w jeden z koszyków wskazanych w tabeli 3. Koszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem (przyrostek M w oznaczeniu) został zmodernizowany poprzez:

 • zoptymalizowanie geometrii kieszeni koszyka
 • zmniejszenie przekroju poprzecznego i masy
 • zwiększenie wytrzymałości materiału przy obniżeniu zawartości ołowiu

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

SKF logo