Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe

Łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są dostępne jako łożyska uszczelnione (z uszczelnieniami kauczukowymi lub z blaszkami ochronnymi) lub otwarte. Łożyska otwarte, które wytwarzane są również w wersji uszczelnionej, mogą mieć wybrania w powierzchniach czołowych pierścienia (ilustr. 1).

Łożyska SKF o wymiarach calowych serii EE(B), RLS i RMS są przeznaczone na rynek części zamiennych, w związku z czym SKF nie zaleca używania ich w nowych konstrukcjach.

SKF może dostarczyć także łożyska z otworem stożkowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, skontaktuj się z SKF.

Łożyska uszczelnione

Wskazówki dotyczące doboru poszczególnych elementów uszczelniających w zależności od warunków pracy zamieszczono w tabeli 1. Wskazówki nie mogą jednak zastąpić testów skuteczności blaszek ochronnych lub uszczelnień kauczukowych w określonym zastosowaniu. Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Uszczelnienie zintegrowane.

Uszczelnienia, które są osadzone w wybraniach w pierścieniu zewnętrznym, zapewniają prawidłowy kontakt z wybraniem, bez deformacji pierścienia zewnętrznego. Dostępne są następujące elementy uszczelniające:

Blaszki ochronne (przyrostek Z w oznaczeniu)

 • są przeznaczone przede wszystkim do łożyskowań z wirującym pierścieniem wewnętrznym
 • mocowane w pierścieniu zewnętrznym, tworzą wąską szczelinę z pierścieniem wewnętrznym
 • są wykonane z blachy stalowej
 • są dostępne standardowo – z wyjątkiem niektórych rozmiarów – z przedłużeniem w otworze (ilustr. 2)
 • chronią przed zanieczyszczeniami i szczątkami materiałów bez strat powodowanych tarciem

Uszczelnienia bezstykowe (przyrostek RZ w oznaczeniu, ilustr. 3)

 • cechują się lepszą skutecznością uszczelnienia niż blaszki ochronne
 • mogą pracować z takimi samymi prędkościami jak blaszki ochronne
 • współtworzą bardzo wąską szczelinę z powierzchnią obrzeża pierścienia wewnętrznego
 • są wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) (odpornego na działanie oleju i ścieranie)

Uszczelnienia o niskim tarciu (przyrostki RSL oraz RST w oznaczeniu)

 • cechują się lepszą skutecznością uszczelnienia niż uszczelnienia bezstykowe
 • są wykonane ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) (odpornego na działanie oleju i ścieranie)
Uszczelnienia o konstrukcji RSL (ilustr. 4):
 • mogą pracować z takimi samymi prędkościami jak blaszki ochronne
 • pracują praktycznie bez styku z wybraniem w obrzeżu pierścienia wewnętrznego
 • są dostępne do łożysk serii 60, 62 i 63, w dwóch konstrukcjach, zależnie od rozmiaru
Uszczelnienia o konstrukcji RST (ilustr. 5):
 • stykają się z wybraniem w obrzeżu pierścienia wewnętrznego, co zapewnia wysoką skuteczność uszczelnienia
 • na życzenie, są dostępne do łożysk serii 60, 62 i 63, w trzech konstrukcjach RST, zależnie od rozmiaru

Uszczelnienia stykowe (przyrostki RSH, RSH2, RS1 oraz RS2 w oznaczeniu)

 • są wykonane ze wzmocnionego blachą stalową
  • NBR
  • kauczuku fluorowego (FKM) (przyrostek RS2 lub RSH2 w oznaczeniu, dostępne na specjalne zamówienie)
 • są dostępne w różnych konstrukcjach, zależnie od łożyska, w którym są użyte:
  • do łożysk serii 60, 62 i 63 – w dwóch konstrukcjach RSH (ilustr. 6), zależnie od rozmiaru
  • do konstrukcji RS1 – uszczelniające względem obrzeża pierścienia wewnętrznego lub względem wybrania w powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego (ilustr. 7); o właściwej konstrukcji decyduje wymiar d1 lub d2 z tablicy produktowej.

OSTRZEŻENIE

Uszczelnienia wykonane z kauczuku fluorowego (FKM) poddane działaniu otwartego ognia lub temperatur powyżej 300 °C (570 °F) stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Pozostają one niebezpieczne nawet po ostygnięciu.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa powiązanych z tym OSTRZEŻENIEM.

Zespoły łożyskowe ICOS z uszczelnieniem olejowym

 • wykorzystuje się zazwyczaj w zastosowaniach, których wymagania dotyczące uszczelnienia przekraczają możliwości standardowych sposobów uszczelniania – na przykład do zatrzymywania oleju
 • w porównaniu do łożysk z zewnętrznymi elementami uszczelniającymi, charakteryzują się następującymi cechami:
  • zajmują mniej miejsca w kierunku osiowym
  • upraszczają montaż
  • pozwalają uniknąć kosztownej obróbki powierzchni wału, jako że warga uszczelnienia opiera się o powierzchnię obrzeża pierścienia wewnętrznego
 • składają się z łożyska kulkowego zwykłego serii 62 i uszczelnienia SKF WAVE (ilustr. 8), czyli
  • jednowargowego, dociskanego sprężyną uszczelnienia promieniowego wału
  • wykonanego z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)
 • cechują się prędkościami granicznymi podanymi w tablicy produktowej, wynikającymi z dopuszczalnej prędkości obwodowej dla uszczelnienia, która wynosi 14 m/s
Smary plastyczne do łożysk uszczelnionych
Łożyska uszczelnione z obu stron są nasmarowane na cały okres eksploatacji i praktycznie bezobsługowe. Wypełnia się je jednym z następujących smarów plastycznych:
 • standardowe łożyska kulkowe zwykłe → tabela 2
 • łożyska kulkowe zwykłe o wymiarach calowych
  • D < 63,5 mm → MT47
  • D ≥ 63,5 mm → MT33
Na specjalne zamówienie mogą zostać dostarczone łożyska wypełnione następującymi smarami specjalnymi:
 • smarem wysokotemperaturowym GJN
 • smarem o szerokim zakresie temperatury pracy HT lub WT
 • smarem niskoszumowym o szerokim zakresie temperatury pracy LHT23
 • smarem niskotemperaturowym LT

Dane techniczne poszczególnych smarów zamieszczono w tabeli 3.

Standardowy smar nie jest identyfikowany w oznaczeniu łożyska (brak przyrostka w oznaczeniu). Na wypełnienie smarem specjalnym wskazuje odpowiedni przyrostek w oznaczeniu. Przed złożeniem zamówienia sprawdź dostępność łożysk ze specjalnym smarem.

Trwałość smaru w łożyskach uszczelnionych

 • jest przedstawiana jako wielkość L10, tzn. czas, po którego upływie 90% łożysk pozostaje niezawodnie nasmarowanych (wykres 1)
 • zależy od:
  • temperatury pracy
  • wartości n dm (współczynnika)
  • współczynnika parametrów użytkowych smaru (GPF) (tabela 3)
Wskazana trwałość smaru obowiązuje w przypadku następujących warunków pracy:
 • wał poziomy
 • wirujący pierścień wewnętrzny
 • małe obciążenie (P ≤ 0,05 C)
 • temperatura pracy w obrębie zielonego pola dla smaru (tabela 3)
 • maszyna stacjonarna
 • niskie poziomy drgań

W przypadku innych niż przedstawione warunków pracy, należy dokonać korekty trwałości smaru odczytanej z wykresu:

 • w przypadku wałów pionowych stosować 50% uzyskanej wartości
 • w przypadku wyższych obciążeń (P >0,05 C) stosować współczynnik redukcyjny podany w tabeli 4
Podczas pracy łożysk uszczelnionych w określonych skrajnych warunkach – na przykład z bardzo wysokimi prędkościami lub w wysokich temperaturach – może dochodzić do wycieków smaru spod elementu uszczelniającego. W łożyskowaniach, dla których może to być szkodliwe, należy stosować odpowiednie rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Łożyska z rowkiem pod pierścień osadczy
 • pozwalają na uproszczenie konstrukcji łożyskowania poprzez
  • osiowe ustalenie łożyska w oprawie pierścieniem osadczym sprężynującym (ilustr. 9)
  • oszczędność miejsca
  • znaczne skrócenie czasu montażu

Odpowiednie pierścienie osadcze sprężynujące wskazano wraz z oznaczeniami i wymiarami w tablicy produktowej.

Dostępne są następujące odmiany wykonania (ilustr. 10):

 • łożyska otwarte z rowkiem pod pierścień osadczy (przyrostek N w oznaczeniu)
 • łożyska otwarte z pierścieniem osadczym sprężynującym (przyrostek NR w oznaczeniu)
 • łożyska z pierścieniem osadczym sprężynującym i z blaszką ochronną typu Z po stronie przeciwległej do rowka osadczego (przyrostek ZNR w oznaczeniu)
 • łożyska z pierścieniem osadczym sprężynującym i z blaszką ochronną typu Z po stronie rowka osadczego (przyrostek ZNBR w oznaczeniu)
 • łożyska z pierścieniem osadczym sprężynującym i z blaszkami ochronnymi typu Z z obu stron (przyrostek 2ZNR w oznaczeniu)
Łożyska cichobieżne do dużych generatorów elektrycznych
 • zostały zaprojektowane tak, by spełniały surowe wymagania dotyczące hałasu
 • znajdują zastosowanie przede wszystkim w generatorach turbin wiatrowych
 • osiągają równe parametry pracy w wysoce zróżnicowanych warunkach eksploatacji
 • są identyfikowane za pomocą przyrostka VQ658 w oznaczeniu
  (→ Cichobieżne łożyska kulkowe zwykłe SKF)
Koszyki

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe SKF są wyposażone w jeden z koszyków wskazanych w tabeli 5. Standardowy koszyk tłoczony stalowy nie jest identyfikowany w oznaczeniu łożyska. Jeżeli potrzebne jest łożysko z koszykiem innym niż standardowy, należy sprawdzić jego dostępność przed złożeniem zamówienia.

W wysokich temperaturach niektóre środki smarne mogą szkodliwie wpływać na stan koszyków poliamidowych. Więcej informacji na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

Łożyska dopasowane
 • stosuje się, gdy nośność łożyska pojedynczego jest niewystarczająca
 • stosuje się, gdy wał musi zostać osiowo ustalony w obu kierunkach z zachowaniem ściśle określonego luzu osiowego
 • zamontowane bezpośrednio obok siebie, pozwalają na rozkładanie obciążeń między łożyska bez użycia podkładek regulacyjnych lub podobnych elementów

Oznaczenie w kształcie litery V na zewnętrznej powierzchni pierścieni zewnętrznych łożysk dopasowanych w pary (ilustr. 11) wskazuje sposób, w jaki parę należy zamontować. Pary łożyskowe są dostarczane jako wspólnie zapakowane zespoły.

Pary dopasowanych łożysk mogą być dostarczane w trzech różnych układach (ilustr. 12):

Układ tandem (przyrostek DT w oznaczeniu)

 • stosuje się, gdy nośność pojedynczego łożyska jest niewystarczająca
 • ma równoległe linie obciążeń, w związku z czym dzieli obciążenia promieniowe i osiowe równomiernie
 • może przenosić obciążenia osiowe w obydwu kierunkach

Układ rozbieżny (O) (przyrostek DB w oznaczeniu)

 • ma linie obciążeń rozbiegające się w kierunku osi łożyska
 • pozwala na uzyskanie stosunkowo sztywnego łożyskowania
 • może przenosić momenty przechyłowe (wywrotne)
 • przenosi obciążenia osiowe w obu kierunkach – ale tylko przez jedno łożysko w każdym kierunku

Układ zbieżny (X) (przyrostek DF w oznaczeniu)

 • ma linie obciążeń zbiegające się w kierunku osi łożyska
 • jest mniej wrażliwy na niewspółosiowość, ale nie tak sztywny jak układ rozbieżny
 • przenosi obciążenia osiowe w obu kierunkach – ale tylko przez jedno łożysko w każdym kierunku
SKF logo