Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obciążenia


Obciążenie minimalne

więcej informacji → Wymagane obciążenie minimalne

Frm = 0,01 C

Konieczność przyłożenia tego obciążenia ma szczególne znaczenie dla łożysk poddawanych gwałtownym przyspieszeniom oraz pracujących przy prędkościach równych lub przekraczających 75% prędkości granicznej podanej w tablicy produktowej.

Wykonaj obliczenia

Obciążalność osiowa

Fa ≤ 0,25 C0

Maksymalne obciążenie osiowe dopuszczalne dla każdego sposobu mocowania na wale wynosi zawsze > 0,25 C0.

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Wykonaj obliczenia

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne łożyska

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

Symbole

Cnominalna nośność dynamiczna [kN] (→ tablica produktowa)
C0nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
ewartość graniczna (tabela 1)
f0współczynnik obliczeniowy (→ tablica produktowa)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Xwspółczynnik obciążenia promieniowego (tabela 1)
Ywspółczynnik obciążenia osiowego (tabela 1)
SKF logo