Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk kulkowych samonastawnych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i kulek
  • koszyk
  • uszczelnienia
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i kulki

Łożyska kulkowe samonastawne SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej +150°C (+300°F).

Koszyki

Temperatury graniczne dla koszyków wykonanych z poliamidu 66 (PA66) zob. w rozdziale Koszyki polimerowe.

Uszczelniacze

Dla uszczelnień wykonanych z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) dopuszczalny jest zakres temperatury pracy od –40 do +100°C (od –40 do +210°F). W krótkich okresach dopuszczalne są temperatury dochodzące do +120°C (+250°F).

Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w łożyskach kulkowych samonastawnych SKF podano w tabeli 1. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.
SKF logo