Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Temperatury graniczne

Dopuszczalna temperatura robocza dla łożysk kulkowych wzdłużnych może być ograniczona przez:
  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i kulek
  • koszyk
  • podkładkę kulistą (podkładki kuliste)
  • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe i kulki

Pierścienie i kulki łożysk kulkowych wzdłużnych SKF są – zależnie od rozmiaru – stabilizowane cieplnie do temperatur:
  • 125 °C (260 °F) dla d ≤ 300 mm
  • 150 °C (300 °F) dla d > 300 mm

Koszyki

Koszyki stalowe oraz mosiężne można stosować w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i kulki.

Podkładki kuliste

Podkładki kuliste wykonane ze stali można stosować w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe i kulki.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.

Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.

SKF logo