Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Oprawy kołnierzowe FNL zostały zaprojektowane do smarowania smarem plastycznym. Wyboru środka smarnego należy dokonać na podstawie warunków pracy łożyska. Więcej informacji na ten temat, patrz Dobór środka smarnego.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym

O ile nie obowiązują inne wymagania, wolną przestrzeń w łożysku należy wypełnić smarem plastycznym całkowicie, a wolną przestrzeń w oprawie – do 20–40% jej objętości. Wypełnienie w 40% jest wymagane, gdy łożyska muszą być dosmarowywane z boku, natomiast wypełnienie w 20% znajduje zastosowanie przy dosmarowywaniu łożysk przez pierścień zewnętrzny.

W zastosowaniach w silnie zanieczyszczonym środowisku oraz w warunkach niewielkich prędkości, oprawę należy wypełniać w 70–80%. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Ilości odpowiadające wypełnieniu smarem plastycznym w 20 oraz 40% podano w tabeli 1.
Podane wartości odnoszą się do typowego smaru litowego – o gęstości około 0,95 g/cm3. Wielkości te uwzględniają ilości smaru potrzebne zarówno do łożyska, jak i do uszczelnień.

W większości zastosowań, wstępne wypełnienie smarem plastycznym zapewnia prawidłowe nasmarowanie łożyska do czasu wymiany smaru dokonywanej w ramach kolejnego planowego przestoju związanego z utrzymaniem ruchu.

Wymiana smaru

W pewnych warunkach pracy, takich jak wysokie prędkości, wysokie temperatury czy wysokie obciążenia, konieczne może być dosmarowywanie. Z tego względu oprawy FNL mają dwa wywiercone i nagwintowane otwory przeznaczone do zainstalowania smarowniczki AH 1/8-27 PTF (ilustr. 1).

W nowym egzemplarzu oprawy otwory te są zabezpieczone zaślepkami z tworzyw sztucznych. Zaślepki te trzeba zastąpić smarowniczką i gwintowaną zaślepką, dostarczonymi razem z oprawą. Na wypadek potrzeby użycia większej smarowniczki albo innego wyposażenia dostępna jest przejściówka do gwintu G 1/4 (→ LAPN 1/8).
Nadmiar smaru może wydostawać się przez uszczelnienia. Na wypadek, gdyby to było niewystarczające, SKF oferuje oprawy z otworami wylotowymi smaru w pokrywie – z przyrostkiem V w oznaczeniu, dostępne na specjalne zamówienie. SKF zaleca okresowe zdejmowanie pokrywy oprawy w celu usunięcia zużytego smaru. Wymagana częstotliwość wykonywania tej czynności zależy od zastosowania, od rozmiaru łożyska oraz od wykorzystywanej ilości smaru plastycznego.

Dosmarowywanie przez pierścień zewnętrzny

Otworu położonego najbliżej pokrywy osiowej należy używać do dosmarowywania łożysk baryłkowych z cechami konstrukcyjnymi umożliwiającymi dosmarowywanie, tzn. rowkiem i otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 2). Podczas wtłaczania smaru plastycznego przez rowek i otwory smarowe należy kręcić wałem.

Dosmarowywanie z boku

Do dosmarowywania z boku, zazwyczaj koniecznego w przypadku łożysk kulkowych wahliwych oraz łożysk toroidalnych CARB, używać należy otworu położonego najbliżej kołnierza (ilustr. 3).

Oprawy kołnierzowe FNL mają wbudowany kołnierz, który prowadzi smar plastyczny ze smarowniczki bezpośrednio do elementów tocznych (ilustr. 4).
SKF logo