Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Oprawy kołnierzowe mają opisane poniżej cechy i zalety:

Prosty montaż

Odlane w kołnierzu oprawy linie wskazujące położenie środka otworu oprawy upraszczają montaż i polepszają dokładność osiowania. Wgłębienia wskazują położenia kołków ustalających (ilustr. 1).

System prowadzenia smaru

Wbudowany kołnierz prowadzi smar plastyczny ze smarowniczki do łożyska (ilustr. 2).

Uszczelnienia o niskim tarciu

Umieszczone z obu stron oprawy dwuwargowe uszczelnienie o niskim tarciu zatrzymuje smar plastyczny w jej wnętrzu i zarazem nie dopuszcza do wnętrza zanieczyszczeń (ilustr. 3). Uszczelnienia te można stosować przy prędkościach obrotowych dwukrotnie większych niż w przypadku konwencjonalnych uszczelnień filcowych.

Wywiercone otwory do dosmarowywania

Oprawy FNL mają wstępnie wywiercone dwa otwory do dosmarowywania. Jeden znajduje się pośrodku i służy do podawania smaru przez rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym łożyska. Drugi otwór jest odsunięty i pozwala na dosmarowywanie łożyska z boku.
SKF logo