Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Aby uzyskać informacje na temat obciążeń niszczących dla opraw SBFN, skontaktuj się z SKF. Oprawy SBPN i SDM są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia oddziałują prostopadle do powierzchni podparcia.
Wartości wytyczne obciążeń dopuszczalnych dla opraw SDM, odpowiadających wytrzymałości śrub pokrywy górnej, podano w tabeli 1. W maszynach papierniczych oprawy łożyskowe powinny być w każdym przypadku podpierane na całej powierzchni podstawy. Dopuszczalna wielkość obciążeń oddziałujących prostopadle do powierzchni podparcia jest ograniczana tylko przez łożysko.

Dodatkowe podparcie oprawy

Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń promieniowych oddziałujących pod kątem z przedziału od 30 do 120° w przypadku opraw SDM i SBPN oraz od 90 do 270° w przypadku opraw SBFN, należy użyć przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika. Wytrzymałość ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia (ilustr. 1).
SKF logo