Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pozycje łożysk ustalającego i swobodnego

Oprawy przeznaczone do maszyn papierniczych mogą być stosowane zarówno do łożyska ustalającego, jak i swobodnego:
  • Oprawy z przyrostkiem F w oznaczeniu są przeznaczone do zabudowy łożysk baryłkowych na pozycji łożyska ustalającego po stronie napędu.
  • Oprawy z przyrostkiem RA w oznaczeniu są przeznaczone do zabudowy łożysk toroidalnych CARB na pozycji łożyska swobodnego po stronie przedniej.
SKF zaleca użycie łożyska baryłkowego po stronie napędu oraz łożyska toroidalnego CARB po stronie przedniej (→ System łożysk wahliwych SKF). Dostępne są jednak także inne zestawienia oprawy z łożyskiem (tabela 1).
Zakres kompensowanego przez łożysko toroidalne CARB przemieszczenia osiowego, ze względu na uszczelnienie, można obliczyć. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo