Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Oprawy SBFN, SBPN i SDM zaprojektowano pod kątem systemów obiegowego smarowania olejem o dużym przepływie. Wybór oleju trzeba uzależnić od warunków pracy łożyska. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Dobór środka smarnego.
System obiegowego smarowania olejem obejmuje zazwyczaj przewody zasilające i przewody odprowadzające (powrotne). Obieg wywołuje zwykle pompa. Po przejściu przez łożysko olej opuszcza oprawę i przepływa do zbiornika, gdzie jest filtrowany i stygnie przed powtórnym doprowadzeniem go do oprawy. Prawidłowe filtrowanie i chłodzenie (studzenie) oleju jest istotne dla utrzymywania trwałości eksploatacyjnej łożysk i oleju – i może przyczyniać się do poprawy osiągów eksploatacyjnych maszyn oraz do obniżania ponoszonych kosztów.
Oprawy SBFN mają dwa otwory wlotowe oleju i jeden otwór wylotowy oleju (ilustr. 1). Jeden z otworów wlotowych i otwór wylotowy są zatkane zaślepkami z tworzywa sztucznego. Drugi otwór wlotowy – nieużywany – zatyka się zaślepką stalową.
Oprawy SBPN i SDM mają dwa otwory wlotowe oleju oraz dwa otwory wylotowe oleju z każdej strony (ilustr. 2ilustr. 3). Dla wystarczająco sprawnego odprowadzania dużych ilości krążącego w obiegu oleju, SKF zaleca korzystanie z obu otworów wylotowych po odpowiedniej stronie. Nagwintowane otwory wylotowe mają dwie zaślepki z tworzywa sztucznego i dwie zaślepki stalowe. Zaślepki wykonane ze stali powinny pozostać po stronie przeciwległej do przewodów powrotnych.
SKF logo