Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Oprawy SKF przeznaczone do maszyn papierniczych muszą być montowane w prawidłowy sposób przez wykwalifikowane osoby, z zastosowaniem odpowiedni narzędzi.
Oprawy SBFN można montować w pozycjach pod kątem 0°, 90°, 180° oraz 270°. Dla zapobieżenia wyciekom oleju w każdym przypadku trzeba dopilnować skierowania w górę strzałki widniejącej na pokrywie osiowej.
W przypadku opraw SBFN i SBPN, połączenia między oprawą a pokrywami osiowymi trzeba pokrywać masą uszczelniającą odporną na działanie oleju.
Oprawy SBPN i SDM należy montować w taki sposób, aby otwory wylotowe oleju z zaślepkami z tworzyw sztucznych były skierowane na zewnątrz.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań. SKF oferuje wsparcie przy montażu, a także kompletną usługę instalacyjną.

Śruby oczkowe i otwory do podnoszenia

Oprawy SBFN i SBPN są dostarczane ze śrubą oczkową na powierzchni górnej. Oprawy SDM mają na pokrywie dwa obrzeża, każde z odlanym otworem (ilustr. 1).

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia śrub pokrywy górnej

Śruby pokrywy górnej powinny być dokręcone momentem o zalecanej wartości podanym w tabeli 1.
SKF logo