Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja standardowa opraw

SKF oferuje szeroki asortyment opraw przeznaczonych do maszyn papierniczych. Obejmuje on cztery standardowe serie opraw:
  • Seria SBFN – do walców prowadzących filc
  • Seria SBPN – do cylindrów suszących
  • Seria SDM – do cylindrów typu Yankee
  • Seria SNL … TURP – do cylindrów suszących i walców prowadzących filc
Oprawy SBFN do walców prowadzących filc (ilustr. 1) są oprawami niedzielonymi. Składają się z korpusu oprawy oraz dwóch pokryw osiowych z wbudowanymi uszczelnieniami. W podstawie odlane są dwa podłużne otwory pod śruby mocujące. Podłużne otwory pod śruby mocujące pozwalają na precyzyjne ustalenie położenia oprawy w trakcie montażu, przekładające się na pełne wykorzystanie potencjału łożysk toroidalnych CARB pod względem kompensowania wydłużeń cieplnych wałów. Aby uzyskać informacje na temat wymiarów i szczegółowe parametry techniczne opraw SBFN, skontaktuj się z SKF.
Oprawy SBPN do cylindrów suszących (ilustr. 2) są oprawami niedzielonymi. Składają się z korpusu oprawy oraz dwóch pokryw osiowych z wbudowanymi uszczelnieniami. W podstawie odlane są cztery otwory pod śruby mocujące. Otwory pod śruby mocujące w oprawach do łożysk baryłkowych są otwarte (nie mają ścianki od strony zewnętrznej). Oprawy do łożysk toroidalnych CARB mają podłużne otwory pod śruby mocujące. Pozwalają one na precyzyjne ustalenie położenia oprawy w trakcie montażu, przekładające się na pełne wykorzystanie potencjału łożysk toroidalnych CARB pod względem kompensowania wydłużeń cieplnych wałów.
Oprawy SDM do cylindrów typu Yankee (ilustr. 3) są oprawami dzielonymi – składają się z pokrywy górnej, podstawy oraz dwóch pokryw osiowych z wbudowanymi uszczelnieniami. Pokrywa osiowa po stronie wewnętrznej jest dzielona, co umożliwia demontowanie jej bez zdejmowania pokrywy górnej oprawy. Przenoszenie ułatwiają dwa wykonane na pokrywie górnej obrzeża, każde z odlanym otworem. W podstawie znajdują się cztery otwory pod śruby mocujące. W oprawach do łożysk baryłkowych wywiercone są otwory pod śruby mocujące. Oprawy do łożysk toroidalnych CARB mają podłużne otwory pod śruby mocujące. Pozwalają one na precyzyjne ustalenie położenia oprawy w trakcie montażu, przekładające się na pełne wykorzystanie potencjału łożysk toroidalnych CARB pod względem kompensowania wydłużeń cieplnych wałów.
Informacje na temat opraw SNL … TURP znajdziesz w sekcji Oprawy stojące dzielone SNL serii 30, 31 i 32. Aby uzyskać informacje na temat innych opraw do walców prowadzących filc i do cylindrów suszących, takich jak oprawy SBF i SBP (poprzedniczki opraw odpowiednio SBFN i SBPN), a także opraw na pryzmach SDM do cylindrów typu Yankee (ilustr. 4), które mogą dalej być dostarczane przez SKF, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo