Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD są przeznaczone do przenoszenia obciążeń promieniowych działających we wszystkich kierunkach, a także obciążeń osiowych działających w obu kierunkach na łożysko ustalające.
W przypadku opraw SBD wielkości dopuszczalnego obciążenia promieniowego zależą od łożyska, oprawy i śrub mocujących. Dopuszczalna wielkość obciążeń działających prostopadle do powierzchni podparcia jest ograniczana tylko przez łożysko. Oprawy SBD muszą być podpierane na całej powierzchni podstawy.
Aby uzyskać informacje na temat nośności opraw naciągowych THD, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Obciążenia niszczące i współczynniki bezpieczeństwa

Wartości wytyczne obciążeń niszczących dla opraw wykonanych z żeliwa sferoidalnego wyszczególniono w tabeli 1. Aby wyznaczyć obciążenie dopuszczalne dla oprawy, trzeba podzielić odpowiednią wartość obciążenia niszczącego przez współczynnik odpowiadający wymogom bezpieczeństwa. Na etapie projektowania z reguły stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6 (→ Nośność).
W odniesieniu do opraw SBD wykonanych ze staliwa, wartości odczytywane z tabeli 1 należy mnożyć przez współczynnik 1,25; w przypadku opraw wykonanych z żeliwa szarego wartości te należy mnożyć przez współczynnik 0,63.
Wartość Pa to osiowe obciążenie niszczące oprawy. Jeżeli zabudowane łożysko jest zamontowane na tulei, należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie osiowe tulei.

Dodatkowe podparcie wymagane w przypadku opraw stojących SBD

Poddawanie oprawy obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia może wiązać się z koniecznością zastosowania przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika.
Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających pod kątami z zakresu od 55 do 120° lub obciążeń osiowych przekraczających 5% wartości P180° (tabela 1), należy zastosować przeciwdziałający obciążeniu ogranicznik. Wytrzymałość ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia.
SKF logo