Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pozycje łożysk ustalającego i swobodnego

Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD mogą być stosowane zarówno do łożyska ustalającego, jak i swobodnego. O szerokości miejsca osadzenia łożyska decydują pokrywy osiowe oprawy. W przypadku łożyska ustalającego, pokrywy osiowe zapewniają miejsce osadzenia o szerokości identycznej z łożyskiem (przyrostek F w oznaczeniu). W przypadku łożyska swobodnego pokrywy osiowe zapewniają miejsce osadzenia szersze od łożyska (przyrostek L w oznaczeniu). Dopuszczalne przemieszczenia osiowe łożysk wyszczególniono w tablicach produktowych (parametr „s”):
SKF logo