Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla opraw

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw SBD i THD.

Przykład

SBDD 2226 CAF
gdzieSBD =
D =
2226 =
CAF =

Dostępne opcje

Seria
SBDStandardowa oprawa stojąca niedzielona
THD
Standardowa oprawa naciągowa niedzielona

Materiał
D
Żeliwo sferoidalne
SStaliwo
CŻeliwo szare

Wskazanie rozmiaru
22(00)Oprawa do łożysk serii 22
30(00)Oprawa do łożysk serii 30
31(00)Oprawa do łożysk serii 31
32(00)Oprawa do łożysk serii 32
..(00)Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu
łożyska [mm]

Przyrostki1)
Oprawa do łożysk montowanych na tulei wciąganej na wałach gładkich
COprawa SBD do łożysk montowanych na tulei wciąganej
na wałach stopniowanych
EOprawa do łożysk montowanych na walcowej powierzchni
osadzenia na wałach stopniowanych
GOprawa SBD do łożysk montowanych na walcowej powierzchni
osadzenia na wałach wielostopniowych
AOprawa na zakończenie wału, jednostronnie zamknięta
BOprawa na wał przelotowy
F
Oprawa do łożyska ustalającego
L
Oprawa do łożyska swobodnego
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo