Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiał oprawy

Korpusy standardowych opraw stojących SBD i opraw naciągowych THD wykonuje się z żeliwa sferoidalnego (oznaczenia serii odpowiednio SBDD i THDD). Pokrywy osiowe są wykonywane z żeliwa szarego.

Powłoka malarska i ochrona przed korozją

Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD pokrywa się niebieską (RAL 5007) powłoką malarską z zastosowaniem rozpuszczalnikowej farby alkidowej lub akrylowej. Powłoka ta chroni oprawę zgodnie z wymaganiami normy ISO 12944-2:1998 dla kategorii korozyjności C2 (eksploatacja na wolnym powietrzu w warunkach niskiego poziomu zanieczyszczenia oraz eksploatacja pod dachem, gdzie może następować skraplanie). Farba jest odporna na działanie większości olejów smarnych, cieczy chłodząco-smarujących i niskoalkalicznych chemicznych środków czyszczących. Oprawy można przemalowywać z zastosowaniem większości jedno- i dwuskładnikowych farb emulsyjnych i rozpuszczalnikowych.
Powierzchnie bez powłoki malarskiej są pokryte bezrozpuszczalnikowym środkiem antykorozyjnym.
SKF logo