Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja standardowa opraw

Oprawy stojące SBD i oprawy naciągowe THD są oprawami niedzielonymi. Składają się one z korpusu oprawy oraz dwóch pokryw osiowych. Pokrywy osiowe przykręca się do korpusu sześcioma lub ośmioma śrubami. Oprawy SBD i THD są dostarczane z różnymi pokrywami osiowymi, odpowiednimi do różnych zestawień wału z łożyskiem (→ Typowe zestawienia wału z łożyskiem).
Oprawy SBD występują w dwóch odmianach konstrukcyjnych, zależnie od rozmiaru oprawy. Różnią się one przede wszystkim otworami pod śruby mocujące: w jednej odmianie konstrukcyjnej odlane są podłużne otwory (ilustr. 1), natomiast druga ma otwory wywiercone (ilustr. 2). Pozostałe różnice konstrukcyjne dotyczą ogólnego kształtu oprawy oraz grubości żeber wzmacniających.
Oprawy THD mają specjalną budowę naciągową, której zadaniem jest utrzymywanie naprężenia w taśmie przenośnika (ilustr. 3). SKF nie dostarcza ram.
SKF logo