Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Nośność oprawy zależy od wielu czynników, do których należą:
  • budowa i materiał oprawy oraz – o ile dotyczy – wytrzymałość śrub pokrywy
  • kierunek oddziaływania obciążenia
  • wytrzymałość śrub mocujących i konstrukcji nośnej (podtrzymującej)
  • stan powierzchni podparcia
W odniesieniu do większości opraw SKF podaje graniczne poziomy obciążenia statycznego oprawy – w postaci wartości obciążenia niszczącego lub bezpiecznego poziomu obciążenia. Pominięcie wartości oznacza, że nośność oprawy jest w danym przypadku większa od nośności łożyska.
Na podstawie wartości obciążenia niszczącego, z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa, wyznaczać można obciążenie dopuszczalne. Podane bezpieczne poziomy obciążenia uwzględniają już współczynnik bezpieczeństwa.
Szczególnej uwagi wymagają oprawy dzielone poddawane działaniu obciążeń cyklicznych lub niewyważeniu dynamicznemu. W takich warunkach trzeba uważnie przeanalizować wytrzymałość pokrywy oprawy i jej śrub (P180°). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Obciążenia niszczące

W poszczególnych rozdziałach dotyczących produktów podano wartości wytyczne obciążeń niszczących P dla większości opraw SKF. Aby wyznaczyć obciążenie dopuszczalne dla oprawy, trzeba podzielić wartość wytyczną przez współczynnik odpowiadający wymogom bezpieczeństwa i warunkom eksploatacji panującym w danym zastosowaniu. W inżynierii ogólnej stosuje się zwykle współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6. Poziom obciążenia dopuszczalnego można wykorzystywać tylko pod warunkiem prawidłowego zamontowania oprawy i dokręcenia wszystkich śrub wskazanym momentem. W przypadku opraw dzielonych uwzględniać trzeba też wytrzymałość śrub pokrywy. Należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa o wartości co najmniej 2 względem granicy plastyczności śruby.
Wartość Pa to osiowe obciążenie niszczące oprawy. Jeżeli zabudowane łożysko jest zamontowane na tulei, należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie osiowe tulei (patrz Nośność osiowa łożysk na tulejach, poniżej).

Bezpieczne poziomy obciążenia

Czasami, zamiast o wartościach obciążenia niszczącego, mówi się o bezpiecznych poziomach obciążenia. Tego rodzaju wartości wytyczne ustanowiono z zastosowaniem przyjętych praktyk inżynierskich, uwzględniając kwestie bezpieczeństwa oraz wytrzymałości materiałów na rozciąganie. Odpowiadają one współczynnikom bezpieczeństwa o wartościach 5 względem siły powodującej pęknięcie oprawy oraz, o ile dotyczy, co najmniej 2 względem granicy plastyczności śruby pokrywy. Bezpieczne poziomy obciążenia można wykorzystywać w pełni tylko pod warunkiem prawidłowego zamontowania oprawy i dokręcenia wszystkich śrub właściwym momentem.

Nośność osiowa łożysk na tulejach

Kiedy stosowane jest łożysko zamontowane na tulei na wale gładkim, nośność osiową ogranicza albo łożysko, albo tuleja, albo oprawa.

Informacje na temat nośności osiowej łożysk znajdziesz w rozdziale Łożyska, zespoły i oprawy łożyskowe. O dopuszczalnym obciążeniu osiowym tulei, bezpiecznie pozwalającym unikać poślizgu na wale, decyduje tarcie między wałem i tuleją. O ile łożysko zostało zamontowane prawidłowo (→ skf.com/mount), dopuszczalne obciążenie osiowe można obliczyć według następującego wzoru:

Fap = 0,003 B d

gdzie

Fap=maksymalne dopuszczalne obciążenie osiowe [kN]
B=szerokość łożyska [mm]
d=średnica otworu łożyska [mm]
Informacje na temat nośności osiowej oprawy są podane w odpowiednim rozdziale poświęconym produktom.
SKF logo