Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie

Miejsce osadzenia łożyska na wale

Pasowania zalecane dla łożysk montowanych w oprawach żeliwnych na litych wałach stalowych zostały wyszczególnione w rozdziale Łożyska, zespoły i oprawy łożyskowe oraz w katalogu Łożyska toczne firmy SKF.
Jeżeli zastosowana ma zostać tuleja wciągana lub wciskana, miejsce osadzenia tulei na wale należy obrobić odpowiednio do klasy tolerancji h9 lub wyższej. W przypadku klasy tolerancji h9 całkowite bicie promieniowe powinno mieścić się w klasie IT5/2.
Jeśli łożysko ma zostać zamontowane bezpośrednio na wale, tolerancja walcowości i tolerancja całkowitego bicia miejsca osadzenia łożyska powinny być, odpowiednio do wymogów zastosowania, o jedną lub dwie klasy IT wyższe od zalecanej tolerancji wymiarowej. Występy oporowe dla pierścieni łożyskowych powinny cechować się tolerancją prostopadłości i tolerancją całkowitego bicia osiowego o co najmniej jedną klasę IT wyższymi od tolerancji średnicy powiązanego walcowego miejsca osadzenia.

Powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem lub miejsce osadzenia uszczelnienia wału

Zalecenia zamieszczono w odpowiednim rozdziale poświęconym produktom. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystywane przez uszczelnienia powierzchnie współpracujące powinny być obrobione odpowiednio do klasy tolerancji h9 lub wyższej, a ich walcowość powinna mieścić się w klasie tolerancji IT5.

Chropowatość powierzchni wału

Chropowatość Ra powierzchni wału w miejscu osadzenia tulei i uszczelnienia nie powinna przekraczać 3,2 μm (125 μin). Zalecenia dotyczące chropowatości powierzchni walcowych miejsc osadzenia łożyska zamieszczono w rozdziale Łożyska, zespoły i oprawy łożyskowe oraz w katalogu Łożyska toczne SKF.

Powierzchnia podparcia oprawy

Dla zmaksymalizowania trwałości eksploatacyjnej łożyska i zapobieżenia odkształceniu otworu oprawy, SKF zaleca, żeby płaskość powierzchni podparcia oprawy mieściła się w klasie tolerancji IT7 według normy ISO 1101:2012. Powierzchnię należy obrobić tak, aby uzyskać chropowatość powierzchni Ra nie większą niż 12,5 μm (500 μin).
SKF logo