Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Warunki otoczenia

Oprawy SKF są przeznaczone do stosowania zarówno wewnątrz budynków, jak i na wolnym powietrzu. Do opraw marki SKF zastosowanie znajdują następujące kategorie korozyjności w rozumieniu normy ISO 12944-2:1998:
  • C2 dla wszystkich opraw oprócz opraw stojących SE
  • C3 dla opraw stojących SE
Więcej informacji na temat kategorii korozyjności zawiera tabela 1.

Specjalne powłoki malarskie i kategorie korozyjności

Standardowe kolory i kategorie korozyjności opraw SKF wskazano w odpowiednim rozdziale dotyczącym produktów. Oprawy SKF mogą być dostarczane także w innych kolorach i/lub klasach korozyjności (tabela 1) albo według specyfikacji klienta. Oprawy podlegające niestandardowym wymogom w zakresie powłoki malarskiej mają w oznaczeniu przyrostek P, po którym następuje niepowtarzalny dwu- lub trzycyfrowy numer; na przykład SNL 510-608/P76.
Jeżeli masz zamiar przemalować oprawę, zastosuj poniższe, zalecane przez SKF środki ostrożności.
  • Przykryj wszystkie otwory oprawy. Jeśli oprawa ma rowki pod elementy uszczelniające, umieść w nich wycięte z kartonu lub z tworzywa sztucznego tarcze. Jest to szczególnie ważne, ponieważ obecność pozostałości środków chemicznych lub substancji ściernych z procesu przygotowawczego mogłaby doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia łożyska i uszczelnienia.
  • Wyjmij wszystkie smarowniczki i zabezpiecz wszystkie gwintowane otwory zaślepkami.
  • Aby przy myciu przemalowanych odlewów uniknąć jakiegokolwiek szkodliwego oddziaływania chemicznego na powierzchnie, przestrzegaj instrukcji dotyczących stężenia, temperatury i czasu otrzymanych od dostawcy chemicznych środków czyszczących. Powłoka malarska jest odporna na powszechnie stosowane słabo alkaliczne chemiczne środki czyszczące.
SKF logo