Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Kontrola i monitorowanie stanu

Oprawy i zespoły łożyskowe z łożyskami wałeczkowymi SKF trzeba regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń i wycieków środka smarnego. SKF zaleca też poddawanie oględzinom uszczelnień, zaślepek, śrub i połączeń opraw. Wymagana częstotliwość przeprowadzania takich kontroli zależy od warunków eksploatacji oraz od potencjalnych konsekwencji w postaci przestoju; bez względu na to należy regularnie dokonywać kontroli w ramach programu planowego utrzymania ruchu.
Jeśli stosuje się smarowanie olejowe zanurzeniowe (kąpiel olejową), trzeba systematycznie monitorować poziom oleju. W trakcie pracy poziom oleju może spaść poniżej minimum. Jeżeli w takim wypadku konieczne jest uzupełnienie oleju podczas pracy maszyny, należy tego dokonać z pozostawieniem znacznego zapasu względem oznaczenia maksymalnego poziomu oleju, bowiem w przeciwnym razie mogłoby dojść do przepełnienia.
Więcej informacji na temat technik przeprowadzania kontroli oraz czynności z zakresu korekcyjnego utrzymania ruchu znajdziesz w publikacji SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk.
SKF zaleca ponadto regularne lub stałe monitorowanie stanu wszystkich łożysk, jako że pozwala to na wczesne wykrywanie oznak uszkodzeń łożysk. Badanie trendów, jakim podlega stan łożysk, umożliwia analizowanie źródłowych przyczyn zbliżających się awarii oraz odpowiednie planowanie działań naprawczych. Może to również zapobiegać nieplanowanym przestojom. Najbardziej niezawodną techniką monitorowania stanu jest analiza drgań.

Analiza drgań

Wiele spośród oferowanych przez SKF opraw jest przygotowanych do monitorowania stanu: są w nich wywiercone i nagwintowane otwory przeznaczone na czujniki. Pozostałe oprawy mają wgłębienia wskazujące miejsca, w których można instalować czujniki. Informacje na temat możliwości monitorowania stanu znajdujących zastosowanie do danego typu oprawy znajdziesz w odpowiednim rozdziale poświęconym produktom.
SKF oferuje wyczerpujący asortyment produktów do wykrywania, analizy i diagnozowania drgań: od lekkich przyrządów podręcznych po całkowicie zintegrowane systemy monitorowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Monitorowanie stanu.
SKF logo