Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymiana smaru

Otwory wylotowe smaru

Łożyskowania pracujące w oprawach wyposażonych w uszczelnienia stykowe – na przykład dwu- lub czterowargowe – mogą mieć otwór wylotowy smaru, który pozwala na usuwanie z oprawy zużytego, nadmiarowego smaru plastycznego. Otwór wylotowy powinien znajdować się po stronie przeciwległej do otworu wlotowego smaru i jednocześnie – o ile dotyczy – po tej samej stronie, co nakrętka łożyskowa. Przy długim okresie do wymiany smaru, wystarczające jest często zdjęcie pokrywy oprawy lub pokrywy zamykającej i usunięcie starego smaru.

PRZESTROGA: Dosmarowywanie przez pierścień zewnętrzny

Należy zachowywać ostrożność przy dosmarowywaniu łożysk baryłkowych pracujących jako łożyska swobodne, przez ich rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym. Istnieje niebezpieczeństwo, że rowek smarowy w łożysku nie znajdzie się na wysokości otworu pośrodku pokrywy oprawy, wskutek czego środek smarny nie będzie docierał do łożyska. Może do tego dochodzić w przypadku wąskich łożysk montowanych w oprawach o szerokim miejscu osadzenia łożyska w oprawie – na przykład łożysk baryłkowych serii 222 w oprawach serii SNL 5(00) – i poddawanych znacznym ruchom osiowym. W takich okolicznościach łożyska należy dosmarowywać z boku.
SKF logo