Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Instrukcje montażu są dostarczane razem z większością opraw łożyskowych SKF – albo dołączane do powiązanych zestawów uszczelnień. Więcej informacji na temat montażu znajdziesz w publikacji SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk oraz na stronie internetowej skf.com/mount.

Przygotowania do montażu

Montowanie opraw (i łożysk) wymaga ostrożności, dokładności oraz odpowiednich narzędzi. Przed przystąpieniem do montażu wykonaj opisane poniżej czynności:
  • Dopilnuj, żeby na w miejscu pracy panowała czystość.
  • Przestudiuj wszelkie dostępne instrukcje i rysunki, aby określić właściwą kolejność montażu poszczególnych elementów.
  • Dopilnuj bezpośredniego dysponowania wszystkimi niezbędnymi elementami i narzędziami.
  • Oczyść powierzchnię podparcia.
  • Sprawdź, czy powierzchnia podparcia spełnia wymagania dotyczące płaskości (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).
  • Sprawdź, czy miejsca osadzenia łożysk na wale i powierzchnie współpracujące z uszczelnieniami spełniają wymagania dotyczące dokładności wymiarowej i kształtowej, chropowatości oraz twardości (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).
  • Sfazuj lub zaokrąglij wszelkie krawędzie na wale, po których przejść musi warga uszczelniająca.

Produkty i narzędzia SKF

Asortyment produktów i narzędzi marki SKF wspomagających montaż obejmuje narzędzia mechaniczne, narzędzia hydrauliczne, urządzenia do nagrzewania oraz rękawice. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Narzędzia do obsługi łożysk.

Podnoszenie opraw

Wiele spośród oferowanych przez SKF opraw łożyskowych ma śruby oczkowe, które umożliwiają proste i bezpieczne przenoszenie. Parametry tych śrub oczkowych pozwalają na wytrzymywanie ciężaru jedynie samej oprawy – bez zabudowywanego łożyska czy obejmowanego wału.
Przy podnoszeniu pilnuj, żeby śruby oczkowe były poddawane obciążeniom tylko w kierunku osi trzonu śruby. Obciążenie powinno być równomiernie rozłożone pomiędzy wszystkie śruby oczkowe.

Dokręcanie śrub mocujących

Przyłożenie do śruby wskazanego momentu siły w trakcie montażu jest niezmiernie ważne. Zastosowanie niewłaściwych wartości momentu dokręcenia grozi przemieszczaniem się maszyny podczas pracy. To z kolei może spowodować niewspółosiowość między częściami maszyny, prowadzącą ewentualnie do przedwczesnych uszkodzeń łożysk i innych elementów.
Zalecane wartości momentu dokręcenia podano w tablicach produktowych; wyznaczono je na podstawie zaleceń producentów śrub.
Każdą śrubę należy dokręcić za pomocą odpowiedniego klucza dynamometrycznego (w co najmniej dwóch krokach) albo hydraulicznego napinacza śrub. Do zastosowań, gdzie śruby mocujące mają koniec wystający ponad służącą do przykręcania nakrętkę, SKF zaleca hydrauliczny napinacz śrub HYDROCAM. Napinacze te ograniczają niebezpieczeństwo nadmiernego dokręcenia i pozwalają na prawidłowe zakładanie śrub bez użycia klucza dynamometrycznego. Ponadto zapewniają one uzyskiwanie równomiernego montażowego napięcia wstępnego lub równomiernego wydłużenia śrub.

Korzystanie z podkładek regulacyjnych

Za pomocą podkładek regulacyjnych można zwiększyć wysokość środka oprawy. SKF zaleca stosowanie podkładek regulacyjnych wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej, o odpowiednio dużej wytrzymałości, odpornych na powodowaną przez różne czynniki korozję. Podkładki regulacyjne wykonane z metali miękkich, takich jak miedź czy mosiądz, z biegiem czasu ulegają zwykle ściśnięciu, co przekłada się na powstanie luzów i może poskutkować utratą współosiowości. Kiedy tylko to możliwe, używaj pojedynczej podkładki regulacyjnej; pod żadnym pozorem nie układaj jedna na drugiej więcej niż trzech podkładek regulacyjnych.

PRZESTROGA:

Dopilnuj, żeby podkładki regulacyjne w całości pokryły powierzchnię styku podstawy oprawy z powierzchnią podparcia (ilustr. 1). Umieszczenie podkładek regulacyjnych tylko pod stopami oprawy grozi odkształceniem miejsca osadzenia łożyska.

Użycie pierścieni ustalających

Łożysko montowane na pozycji łożyska ustalającego musi zostać osiowo unieruchomione w oprawie. Jeżeli miejsce osadzenia łożyska w oprawie nie odpowiada szerokości montowanego łożyska, konieczne jest użycie pierścieni ustalających (ilustr. 2). Do jednej oprawy potrzebne są zazwyczaj dwa pierścienie ustalające. Po każdej ze stron łożyska umieścić należy po jednym pierścieniu. Jeśli potrzebny jest tylko jeden pierścień ustalający, należy umieścić go po stronie nakrętki łożyskowej. Przy ustawianiu pierścienia ustalającego dopilnuj, żeby jego otwarta strona została skierowana ku górze.
Łożyska toroidalne CARB, stosowane wyłącznie jako łożyska swobodne, wymagają użycia pierścieni ustalających w sytuacjach, gdy miejsce osadzenia łożyska w oprawie nie odpowiada szerokości montowanego łożyska. Informacje na temat szczególnych pierścieni ustalających potrzebnych do łożysk montowanych w określonych oprawach znajdziesz w odpowiednim rozdziale poświęconym produktom.

Zakładanie uszczelnień

Powierzchnia współpracująca z uszczelnieniem musi spełniać wymagania dotyczące chropowatości i okrągłości powierzchni (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie) oraz musi być czysta. Jeśli powierzchnia współpracująca nosi jakiekolwiek ślady zużycia, napraw ją. Można tego łatwo dokonać za pomocą tulei SKF SPEEDI-SLEEVE albo tulei regeneracyjnej o dużej średnicy (LDSLV). Jeżeli naprawa nie jest możliwa, wymień wał.
Na ogół uszczelnienie i powierzchnię współpracującą trzeba pokrywać cienką warstwą środka smarnego wykorzystywanego w danym zastosowaniu.
Przy zakładaniu uszczelnień pilnuj ustawiania ich we właściwym kierunku. Wiele jest uszczelnień niesymetrycznych, umożliwiających założenie w sposób albo niedopuszczający zanieczyszczeń, albo zatrzymujący środek smarny.
Uszczelnienia dzielone składają się z dwóch połówek, którymi można objąć wał. Takie uszczelnienia łatwiej się wymienia; mogą one też ułatwić montaż.
Uszczelnienia filcowe trzeba przed zakładaniem moczyć w gorącym oleju.
SKF logo