Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przegląd opraw łożyskowych SKF

Asortyment

Wyczerpujący asortyment opraw łożyskowych SKF przedstawiono we wskazanych poniżej tabelach:
SKF może też dostarczać oprawy specjalne, niestandardowe, na potrzeby określonych zastosowań, dostosowane do specyficznych wymogów. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Oprawy stojące dzielone

Główną zaletą opraw stojących dzielonych (ilustr. 1) jest możliwość stosowania ich na wstępnie zmontowanych wałach. Ponadto oprawy te upraszczają kontrolę i obsługę łożysk, jako że nie jest w ich przypadku konieczne rozmontowywanie wału.

Asortyment opraw stojących dzielonych przedstawia tabela 1. Informacje na temat opraw do określonych zastosowań zawarto w tabeli 3.

Oprawy stojące niedzielone

Oprawy stojące niedzielone (ilustr. 2) stanowią preferowany wybór w sytuacjach, gdzie występują wysokie obciążenia oddziałujące w kierunkach innych niż do powierzchni podparcia. Wykorzystuje się je też w zastosowaniach, w których oprawę trzeba zamontować od strony zakończenia wału.

Asortyment opraw stojących niedzielonych przedstawia tabela 2. Informacje na temat opraw do określonych zastosowań zawarto w tabeli 3.

Oprawy kołnierzowe
Oprawy kołnierzowe (ilustr. 3) dostarczają rozwiązań dla układów, gdzie brak jest ramy przebiegającej równolegle do wału. Asortyment opraw kołnierzowych przedstawia tabela 2.
Oprawy naciągowe
Oprawy naciągowe (ilustr. 4) wykorzystuje się zwykle do utrzymywania napięcia w układach przenośników taśmowych. Montuje się je na ramie prowadnicy. Asortyment opraw naciągowych przedstawia tabela 2.
Oprawy dwułożyskowe

Oprawy dwułożyskowe (ilustr. 5) mają współosiowe miejsca osadzenia łożysk. Dzięki temu nadają się do łożysk sztywnych, takich jak łożyska kulkowe zwykłe, łożyska kulkowe skośne czy łożyska walcowe. Oprawy dwułożyskowe wykorzystuje się zazwyczaj w zastosowaniach, gdzie występuje obciążenie nawisające (wystające poza powierzchnie podparcia).

Asortyment opraw dwułożyskowych przedstawia tabela 2.

Oprawy do określonych zastosowań
Oprawy do określonych zastosowań mają cechy konstrukcyjne pozwalające na stosowanie ich w specyficznych warunkach eksploatacji. Asortyment opraw do określonych zastosowań przedstawia tabela 3.

Materiały opraw

Oprawy SKF wykonuje się w większości z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego. Informacje na temat materiałów dostępnych w przypadku danego typu oprawy znajdziesz w odpowiednim rozdziale dotyczącym produktów oraz w niżej wymienionych tabelach:
Żeliwo szare
Żeliwo szare – standardowy materiał na większość opraw SKF – sprawdza się w większości zastosowań. Cechuje się wysoką wytrzymałością, dużą zdolnością tłumienia drgań oraz dobrą przewodnością cieplną.
Żeliwo sferoidalne
Żeliwo sferoidalne zawiera grudki grafitu, nadające mu ciągliwość. Zapewnia ono tym samym większą wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne aniżeli żeliwo szare. W porównaniu z oprawami wykonanymi z żeliwa szarego oprawy wykonane z żeliwa sferoidalnego wytrzymują średnio 1,8 raza większe obciążenia.
SKF logo