Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Parametry węzła uszczelniającego mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania czystości środka smarnego i trwałości eksploatacyjnej łożysk. Wybór typu uszczelnienia należy uzależnić od typu środka smarnego i prędkości roboczej, przy czym uwzględnić trzeba też stopnie zanieczyszczenia i niewspółosiowości.
Asortyment uszczelnień do opraw SKF jest szeroki. W niektórych oprawach stosować można uszczelnienia różnych typów, podczas gdy inne są przeznaczone do uszczelniania jednym, ściśle określonym sposobem. Informacje na temat sposobów uszczelniania znajdujących zastosowanie do danej oprawy znajdziesz w odpowiednim rozdziale dotyczącym produktów oraz w niżej wymienionych tabelach:
Odpowiednie rozdziały dotyczące produktów zawierają ponadto informacje na temat właściwości, warunków eksploatacji oraz przydatności poszczególnych sposobów uszczelniania.

Przeliczanie prędkości obwodowych na obrotowe

Aby przeliczyć graniczną prędkość obwodową danego rozwiązania z zakresu uszczelnienia na równoważną prędkość obrotową, patrz tabela 4.

Rozwiązanie SKF typu "trzy bariery"

Do pracy w silnie zanieczyszczonym środowisku, SKF zaleca tzw. rozwiązanie typu "trzy bariery". Ten niedrogi sposób uszczelnienia może znacząco wpłynąć na trwałość eksploatacyjną łożyska, jako że w jego przypadku łożysko jest chronione przed zanieczyszczeniami przez aż trzy bariery (ilustr. 1):
  • 1. bariera – zewnętrzne uszczelnienie oprawy
  • 2. bariera – smar plastyczny w oprawie
  • 3. bariera – wbudowane uszczelnienie łożyska
Rozwiązanie SKF typu "trzy bariery" składa się z uszczelnionego łożyska SKF, oprawy wypełnionej smarem plastycznym w 70–90% oraz labiryntowych uszczelnień oprawy.
Łożyska uszczelnione mają wbudowane uszczelnienia stykowe, zatrzymujące w ich wnętrzu środek smarny i zarazem niedopuszczające do wnętrza łożyska zanieczyszczeń w trakcie pracy. Uszczelnienia chronią łożysko przed wnikaniem zanieczyszczeń również podczas montażu. Użycie łożyska uszczelnionego pozwala ponadto na uniezależnienie wyboru smaru plastycznego wykorzystywanego do wypełniania oprawy i uszczelnień labiryntowych od wymogów dotyczących smarowania nakładanych przez samo łożysko. Dzięki temu, do wypełnienia oprawy użyć można smaru plastycznego przyjaznego dla środowiska, ulegającego biodegradacji, takiego jak SKF LGGB 2 (→ Rozwiązania z zakresu smarowania).
Wybierając system łożysk wahliwych SKF, labiryntowe uszczelnienie łożyska toroidalnego CARB należy zastąpić uszczelnieniem takonitowym.
SKF logo