Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przechowywanie

Oprawy i zespoły łożyskowe z łożyskami wałeczkowymi SKF oraz powiązane elementy – w tym uszczelnienia – należy przechowywać w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności, w suchym i czystym otoczeniu. Wahań temperatury i wilgotności należy unikać; sezonowe zmiany o stopniowym przebiegu są przy tym dopuszczalne. Zgodnie z ogólną zasadą, SKF zaleca przechowywanie w następujących warunkach:
  • temperatura: poniżej +30°C (poniżej 85 °F) przy magazynowaniu długookresowym
  • wilgotność względna poniżej 60%
  • jeżeli regularnie występują szczytowe poziomy wilgotności przekraczające 65%, potrzebny jest osuszacz (odwilżacz).
  • wahania temperatury: maks. 3°C na przestrzeni 48 godzin.
W takich warunkach oprawy można przechowywać przez maksymalnie dziesięć lat. Składowane zespoły łożyskowe z łożyskami wałeczkowymi należy chronić przed drganiami, ponieważ wibracje mogą powodować powstawanie w łożyskach fałszywych odcisków Brinella. W okresie przechowywania, zależnie od faktycznie panujących warunków, właściwości smarne wstępnego wypełnienia smarem plastycznym mogą ulec pogorszeniu. Ogólnie rzecz biorąc, zespołów łożyska wałeczkowego SKF nie należy przechowywać dłużej niż przez okres trzech lat.
SKF logo