Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy SAF i SAW są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia działają prostopadle do powierzchni podparcia. Gdy oprawa jest podparta na całej powierzchni jej podstawy i kierunek działania obciążeń jest idealnie prostopadły, wielkość obciążenia jest ograniczona jedynie z powodu nośności łożyska.
Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach, należy dopilnować, żeby wielkość obciążenia była dopuszczalna w odniesieniu do oprawy i śrub mocujących. Wartości wytyczne obciążeń bezpiecznych dla opraw podano w niżej wymienionych tablicach produktowych:
Bezpieczne poziomy obciążenia obliczono z zastosowaniem współczynników bezpieczeństwa o wartości 5 dla przeciwdziałania pęknięciom oprawy oraz 2 dla zapobiegania odkształceniu plastycznemu śrub pokrywy górnej. W przypadku opraw wykonanych z żeliwa sferoidalnego wartości podane w tablicach produktowych należy mnożyć przez współczynnik 1,8.
Podparcie pokrywy na powierzchni nieobejmującej całej podstawy może wiązać się ze zmniejszeniem zdolności do przenoszenia obciążeń działających w kierunku pionowym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
W przypadku sił czysto osiowych – zarówno statycznych, jak i dynamicznych – obciążenie oprawy stojącej dzielonej nie powinno przekraczać 65% wartości P180°. Jeżeli zabudowane łożysko jest zamontowane na tulei, należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie osiowe tulei.
Jeśli oprawy są narażone na działanie obciążeń cyklicznych lub niewyważenie dynamiczne, należy skontaktować się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

Dodatkowe podparcie oprawy

Poddawanie oprawy obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia może wiązać się z koniecznością przytwierdzenia oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosowania przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika.
Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających pod kątami z zakresu od 60 do 120° lub obciążeń osiowych przekraczających 25% wartości P180°, należy przytwierdzić oprawę do powierzchni podparcia lub zastosować przeciwdziałający obciążeniu ogranicznik. Wytrzymałość kołków ustalających lub ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia. W podstawie oprawy odlane są wgłębienia wskazujące zalecane rozmieszczenie kołków ustalających.
SKF logo