Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące wału

tabeli 1 podano zalecane tolerancje średnicy wału. Wartości da, db i dc podano w niżej wymienionych tablicach produktowych.
Przy wyborze klasy tolerancji dla gniazda łożyskowego na wale należy kierować się informacjami zamieszczonymi w rozdziale Tolerancje i pasowania dla wału i oprawy.
SKF logo