Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Łożyska w oprawach stojących SAF i SAW mogą być smarowane smarem plastycznym, zanurzeniowo olejem oraz za pomocą systemów obiegowego smarowania olejem. Do smarowania smarem plastycznym nadaje się każdy ze sposobów uszczelnienia, natomiast przy smarowaniu olejowym SKF nie zaleca stosowania pierścieni labiryntowych serii LER.

Wyboru środka smarnego należy dokonać na podstawie warunków pracy łożyska. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Dobór środka smarnego.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym

O ile nie obowiązują inne wymagania, wolną przestrzeń w łożysku należy wypełnić smarem plastycznym całkowicie, a wolną przestrzeń w oprawie – do 20–40% jej objętości. Wypełnienie w 40% jest wymagane, gdy łożyska muszą być dosmarowywane z boku, natomiast wypełnienie w 20% znajduje zastosowanie przy dosmarowywaniu łożysk przez pierścień zewnętrzny.

W zastosowaniach w silnie zanieczyszczonym środowisku oraz w warunkach niewielkich prędkości oprawę należy wypełniać w 70–80%. Najskuteczniejszą ochronę przed zanieczyszczeniami zapewnia Rozwiązanie SKF typu „trzy bariery”. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Ilości odpowiadające wypełnieniu smarem w 20% oraz w 40% podano w tabeli 1tabeli 2. Obowiązują one w odniesieniu do typowego smaru litowego (o gęstości około 0.57 oz/in3). Nie uwzględniają one smaru potrzebnego do wypełniania uszczelnień labiryntowych ani uszczelnień takonitowych do pracy w wymagających warunkach. W przypadku łożysk uszczelnionych podane wartości trzeba korygować.
W większości zastosowań wstępne wypełnienie smarem plastycznym zapewnia prawidłowe nasmarowanie łożyska do czasu wymiany smaru dokonywanej w ramach kolejnego planowego przestoju związanego z utrzymaniem ruchu.

Wymiana smaru

Pokrywy górne opraw SAF i SAW mają dwa wywiercone i nagwintowane otwory smarowe: jeden pośrodku, drugi z boku (ilustr. 1), oba zatkane standardowymi zaślepkami do przewodów rurowych.

Na pokrywach górnych opraw znajdują się także wgłębienia – gdyby potrzebne okazały się inne położenia otworów, w ich miejscach można wywiercić i nagwintować dodatkowe otwory. Dwa wgłębienia po zewnętrznych stronach środkowego podłużnego występu wskazują położenia otworów smarowych odpowiednie do smarowania uszczelnień labiryntowych. Wszystkie oprawy SAF i SAW mają korek spustowy z obu stron podstawy (ilustr. 2), umożliwiający spuszczanie zużytego środka smarnego, mogący służyć także za otwór wylotowy przy smarowaniu olejowym obiegowym. Komora w podstawie oprawy jest na tyle duża, by pomieściła ilość środka smarnego wystarczającą do zapewnienia długookresowo niezawodnej pracy.
Dosmarowywanie przez pierścień zewnętrzny

Otworu pośrodku pokrywy należy używać do dosmarowywania łożysk baryłkowych z cechami konstrukcyjnymi umożliwiającymi dosmarowywanie (z rowkiem i otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym – ilustr. 3). Podczas wtłaczania smaru plastycznego przez rowek i otwory smarowe należy kręcić wałem.

Wąskie łożyska (należące do serii wymiarowych 13 i 22) pracujące jako łożyska swobodne mogą ulegać przemieszczeniu osiowemu, wskutek czego rowek do dosmarowywania nie znajduje się w osi otworu do dosmarowywania w pokrywie oprawy. W ich przypadku przy dosmarowywaniu konieczne jest pilnowanie, żeby łożysko było odpowiednio wyśrodkowane.

Dosmarowywanie z boku

Do dosmarowywania z boku, zazwyczaj koniecznego w przypadku łożysk kulkowych wahliwych oraz łożysk toroidalnych CARB, używać należy otworu umieszczonego z boku w pokrywie oprawy.

Oprawy SAF w rozmiarach od 507 do 528 mają zintegrowane obrzeże, który prowadzi smar plastyczny ze smarowniczki bezpośrednio do elementów tocznych (ilustr. 4).

W przypadku łożysk zamontowanych na tulei wciąganej, które trzeba dosmarowywać z boku, smar plastyczny należy wprowadzać od strony przeciwległej do nakrętki łożyskowej.

W przypadku łożysk zamontowanych na końcu wału, które trzeba dosmarowywać z boku, smar plastyczny należy podawać w punkcie położonym najbliżej pokrywy zamykającej.

Smarowanie zanurzeniowe olejem

Poziom oleju powinien sięgać w przybliżeniu do środka najniżej położonego elementu tocznego, gdy łożysko jest nieruchome. Wartości dla poziomu oleju podano w tabeli 3tabeli 4. W przypadku większych prędkości poziom powinien być nieco niższy, tak aby ograniczyć ugniatanie środka smarnego – powinien dosięgać w przybliżeniu 1/8 in powyżej obrzeża bieżni pierścienia zewnętrznego łożyska. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Do monitorowania poziomu oleju w toku eksploatacji używać należy wziernika kontrolnego. Wziernik można zamontować w jednym z otworów spustowych w podstawie oprawy. Spoczynkowy poziom oleju należy oznaczyć na wzierniku w trakcie montażu, zaś poziom ruchowy – niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji. Zależnie od rodzaju łożyska i prędkości oraz kierunku obrotów, poziom ruchowy może być wyższy lub niższy od spoczynkowego.

Systemy obiegowego smarowania olejem

W zastosowaniu systemu obiegowego smarowania olejem z oprawami stojącymi SAF i SAW, olej dopływa jednym z otworów wlotowych w pokrywie górnej oprawy oraz wypływa z oprawy przez jeden lub oba otwory w podstawie. W przypadku łożysk baryłkowych olej powinien dopływać otworem pośrodku pokrywy górnej oraz opuszczać oprawę z obu jej stron (ilustr. 5). W przypadku łożysk kulkowych wahliwych oraz łożysk toroidalnych CARB olej powinien dopływać przez otwór znajdujący się z boku w pokrywie górnej oraz opuszczać oprawę naprzeciwległym otworem w oprawie, tak aby następowało tłoczenie oleju przez łożysko (ilustr. 6).
Spusty powinny prowadzić tuż poza oprawą bezpośrednio w dół, tak aby olej nie gromadził się w oprawie. Z powodu ugniatania środka smarnego zbyt wysoki poziom oleju może podwyższyć temperaturę pracy. Wielkość oraz przebieg spustowych przewodów rurowych musi zapewniać sprawne odprowadzanie oleju. W przypadku obiegowego smarowania olejem konieczne może być uwzględnienie ponadto innych kwestii, w tym między innymi pojemności komory i natężeń przepływu oraz ewentualności zastosowania uszczelnień specjalnych, wiercenia otworów poprzecznych w oprawie i powiększenia otworów spustowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo