Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Oprawy stojące SAF i SAW są dostępne w wersjach wykorzystujących różne standardowe rozwiązania z zakresu uszczelnienia.
Tabela 1 stanowi przegląd cech poszczególnych rozwiązań z zakresu uszczelnienia oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Szczegółowe informacje zawiera poniższy tekst. Zamieszczone informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonej aplikacji. Tabela 2 dostarcza wiadomości na temat dopasowania poszczególnych uszczelnień do konkretnych opraw.

Uszczelnienia labiryntowe

Uszczelnienia labiryntowe to rozwiązanie standardowe w przypadku opraw SAF i SAW. Dostępne są one w dwóch odmianach, odpowiednich do różnych rozmiarów oprawy.

  • Uszczelnienia labiryntowe o oznaczeniu LER (ilustr. 1), nazywane też uszczelnieniami trójpierścieniowymi, są dostarczane standardowo z niewielkimi oprawami SAF (przeznaczonymi na wały o średnicy nieprzekraczającej 25/8 in). Razem z rowkami pod uszczelnienia w oprawie pierścienie tworzą wielostopniowe uszczelnienie labiryntowe. Jeżeli uzasadniają to warunki eksploatacji, skuteczność uszczelnienia można polepszyć przez wypełnienie smarem plastycznym wnęki między oprawą i pierścieniem uszczelnienia.
  • Uszczelnienia PosiTrac o oznaczeniu LOR (ilustr. 2) są dostarczane standardowo z większymi oprawami SAF (przeznaczonymi na wały o średnicy od 21/8 cala wzwyż) oraz ze wszystkimi oprawami SAW. Uszczelnienia te wyposażone są w dodatkowy, wykonany z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym, za którego sprawą pierścień labiryntowy kręci się wraz z wałem.

Pierścienie labiryntowe z wewnętrznym elementem stykowym

Uszczelnienia PosiTrac Plus (ilustr. 3) składają się z pierścienia labiryntowego PosiTrac (o oznaczeniu LOR) i elementu stykowego wykonanego z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Pierścień labiryntowy zostaje w ich przypadku ustalony na wale i jest unieruchamiany przez pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym.
Element stykowy zostaje ustalony w rowku osadczym pod element uszczelniający w oprawie. Może on zostać zamontowany w sposób gwarantujący albo możliwie jak najbardziej niezawodną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń (ilustr. 4), albo możliwie jak najskuteczniejsze zatrzymywanie środka smarnego (ilustr. 5). Gdy element stykowy jest zamontowany w sposób gwarantujący najskuteczniejszą możliwą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń, właściwości uszczelniające można jeszcze polepszyć przez wypełnienie wnęki w uszczelnieniu smarem plastycznym. Element stykowy identyfikuje oznaczenie B10724, poprzedzające kod rozmiaru; przykład: B10724-122.

Uszczelnienia takonitowe do pracy w wymagających warunkach

Uszczelnienia takonitowe składają się z wewnętrznego uszczelnienia filcowego, wnęki na smar plastyczny oraz uszczelnienia zewnętrznego, dostępnego w dwóch niżej wymienionych odmianach:

  • Uszczelnienia serii TER mają dzielone uszczelnienie stykowe (ilustr. 6).
  • Uszczelnienia serii TER-V mają pierścień uszczelniający typu V (ilustr. 7).
Dodatkową ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń zapewnia w uszczelnieniach takonitowych SKF smarowniczka, która pozwala na odprowadzanie z wnęki w uszczelnieniu smaru plastycznego i wszelkich uwięzionych zanieczyszczeń przez uszczelnienie zewnętrzne.

Uszczelnienia stykowe

Uszczelnienia stykowe (ilustr. 8) to lite uszczelnienia, które umieszcza się w rowku osadczym pod element uszczelniający. Uszczelnienia stykowe przeznaczone są do opraw mniejszych rozmiarów (nie większych niż SAF 513), w przypadku których nie są dostępne odpowiednie wersje uszczelnień PosiTrac Plus. Uszczelnienia stykowe identyfikuje oznaczenie B9784, poprzedzające kod rozmiaru; przykład: B9784-15.

Pokrywy zamykające

Oprawy montowane na końcu wału należy wyposażać w pokrywę zamykającą (ilustr. 9), która wchodzi w rowek osadczy pod element uszczelniający w oprawie. Pokrywa ma postać metalowej płytki z paskiem wykonanym z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnych długości końca wału zawarto w niżej wymienionych tablicach produktowych:
Pokrywy zamykające identyfikuje oznaczenie EPR, poprzedzające kod rozmiaru; przykład: EPR7.
SKF logo